Tisztelt Fiatal Erdők Ápolása Jogcímre Pályázó Erdőgazdálkodók!

Többen jelezték nekünk, azok közül, akik a Fiatal erdők ápolása támogatási rendelet által lehetővé tett legkorábbi időpontban már kifizetési kérelmet nyújtottak be, hogy az MVH-tól sorban kapják a felfüggesztési határozatokat. Ezúton is szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a felfüggesztő határozatok csupán annyit jelentenek, hogy a pályázat elbírálásáig, a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig az azt megelőzően beérkezett kifizetési kérelmek felfüggesztésre kerülnek az adminisztratív (KET) előírások betartása miatt. Várják meg tehát a támogatási határozatot, mert abból értesülhetnek a pályázatuk elbírálásával kapcsolatos MVH-s döntésről.
A határozatokat valamennyi pályázó legkésőbb ez év végéig megkapja. Természetesen a kifizetési kérelmek továbbra is folyamatosan benyújthatók.
Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök