Módosult „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5- 8.5.1.-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok

Tisztelt Erdőgazdálkodók

 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

  • A Felhívás teljes szövegében a „ szechenyi2020.hu ” hivatkozások „ www.palyazat.gov.hu ” -ra módosultak.
  • A felhívás  2. A rendelkezésre álló álló forrás  fejezetében 4,7 Mrd Ft-ról 7,95 Mrd Ft-ra módosult a felhívás keretösszege.
  • 4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 3.) B. bekezdésében módosított a tisztás kialakítása vagy helyreállítása célterülettel kapcsolatos előírásokkal
  • 4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  fejeze t a III.A.4. a pontban pontosításra került az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok meghatározása.
  • 4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet VI.3.B.4.) Bekezdésében módosított tisztességes kialakítás vagy helyreállítása célterülettel kapcsolatos jogkövetkezmények.
  • 3. A támogatási kérelem bevezetésének határideje és módja fejezet új értékelési határnapok kerültek feltüntetésre. (2020. december 1., 2021. február 28., 2021. április 30., 2021. augusztus 31., 2021. október 31.)
  • 4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben módosított a felhívás kiválasztási kritériumai.
  • Az 3 A támogatás mértéke, összege  fejezetben megemelkedtek a felhívás keretében támogatott tevékenységek, valamint a kiegészítő tevékenységek egységköltségei. A 2020-ban megemelkedett támogatási összegek a 2020. június 30-ai határnapos jelentőségű támogatási kérelmek egyes kerületi alkalmazások alkalmazásával.
  • 3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 1.) bekezdés c) pont módosítása kerítés, villanypásztor helyét és méretét tekintve a jövőben csak a mérési jegyzőkönyv másolatával kell igazolni.
  • A Támogatói Okirat a felhívással módosítható.

A részletes dokumentációt a következő link alatt találják:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok-cm-vp5-851-17-kdszm-felhvs-dokumentcija