Megjelent a „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása” című felhívás

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága 2024. június 20-án közzétette a 2023-2027 közötti támogatási időszakra vonatkozó erdészeti kiírások közül a KAP-RD40-1-24 kódszámú, „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása” című pályázati felhívást.

Vidékfejlesztési Programban (VP) Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek címmel kiírt felhíváshoz hasonlóan a címben jelölt KAP felhívásra is az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Kibővült azonban a támogatás igénylésére jogosultak köre. A VP-s pályázati felhívás alapján csak magánjogi és önkormányzati erdőgazdálkodók igényelhettek támogatást, jelen felhívás ilyen kitételt nem tartalmaz.

A két felhívás a támogatható tevékenységek körében nem tér el egymástól; befejezett erdősítés ápolására, tisztításra és magas törzsnyesésre lehet támogatást igényelni.

Pozitív változás, hogy jelentősen nőtt minden tevékenység esetében a támogatási összeg köszönhetően annak is, hogy a felhívásban szereplő összegek már nem a kalkulált költségek 40, illetve 50 %-át, hanem 65%-át tartalmazzák.

További fontos változás a VP-s pályázati felhíváshoz képest, hogy meghatározásra került az igényelhető támogatás maximális összege: 50.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelem 4 szakaszban adható be:

  1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 4.– szeptember 17.
  2. benyújtási szakasz: 2024. november 6. – november 19.
  3. benyújtási szakasz: 2025. február 11. – február 24.
  4. benyújtási szakasz: 2025. szeptember 9. – szeptember 22.

A kifizetési kérelmet a tevékenység maradéktalan megvalósítását követő 20 napon belül kell benyújtani. A határidőt erdőrészlet szinten kell figyelembe venni és elmulasztása jogvesztő.

A kifizetési kérelem benyújtható abban az esetben is, amennyiben még nem áll rendelkezésre a véglegessé vált támogatási döntés, azonban a támogatási kérelem szerinti tevékenységet elvégezte az erdőgazdálkodó.

A kifizetési kérelem elbírálására és a támogatás kifizetésére azonban csak a támogatási okirat kibocsátását követően kerülhet sor, az addig benyújtott kifizetési kérelmek felfüggesztésre kerülnek.

A pályázati felhívás és mellékletei itt érhetőek el.

VP Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című felhívás és a KAP fiatal erdők állománynevelésének támogatása című felhívás közötti egyezőségeket, különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze:

VP5-8.6.2-16KAP-RD40-1-24
Rendelkezésre álló keretösszeg
2,13 milliárd Ft3,9 milliárd Ft
Ki jogosult a támogatási kérelem benyújtására?
az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodóaz erdészeti hatóság által az Erdőről az erdő védeleméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó
Támogatás célja
Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.
Támogatható tevékenységek
·       befejezett erdősítés ápolásao   kézio   gépi·       tisztítás·       magas törzsnyesés·       befejezett erdősítés ápolásao   kézio   gépi·       tisztítás·       magas törzsnyesés
A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is?
nemnem
A támogatási összegek megállapításánál van különbség az egyes régiók között?
vannincs
Van a támogatásnak maximális összege?
nincsvan50.000 eurónak megfelelő forintösszeg
Egy támogatási kérelemben mekkora a legkisebb támogatható terület?
2,0 ha1,0 ha
Mekkora a legkisebb támogatható erdőrészlet?
0,5 ha0,5 ha
Részerdőrészlet támogatható?
nemkivétel ez alól a befejezett ápolás, mert befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 ha-t elérő részterülete is támogathatónemkivétel ez alól a befejezett ápolás, mert befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 ha-t elérő részterülete is támogatható
A támogatói okirat véglegessé válását követően hány hónapon belül lehet a kifizetési kérelmet benyújtani?
36 hónap24 hónap
A kifizetési kérelmet erdőrészletenként, a támogatott tevékenység maradéktalan végrehajtását követően hány napon belül kell benyújtani?
20 napon belül20 napon belül
MobilGAZDA fotót szükséges csatolni a kifizetési kérelemhez?
nemigen

Forrás: NAK / Erdészet