Fontos felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent a 14/2010. (II. 01.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól.
Csak azoknak a gazdálkodóknak kell most adatot szolgáltatniuk tavalyi tevékenységükről, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős határozattal rendelkeztek 2009 végéig. Ezen belül tavaly 32 jogcímen igényelhettek támogatást, például ide tartozik a Natura 2000, a képzési támogatás, vagy a KAT. (Így tehát például a nemzeti, vagy területalapú támogatások, a Top-up nem tartozik ide, mert ezeket más forrásból fizetik.)
Fontos tudni, hogy az idén az adatszolgáltatásra 2010. február 15. és március 16. között kerülhet sor és csakis elektronikus úton. (Eddig ez a dátum február 1.- március 1. volt, viszont 2011-től már február 1 és március 31. lesz.) Az elektronikus út pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodónak az erre kialakított web-es felületen Ügyfélkapun keresztül kell adatait megadnia. Mivel ez a legtöbb esetben nehézségekbe ütközik, érdemes a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatához (GISZ) tartozó 202 tanácsadót megkeresni (további kiegészítő információkat nyújt a Magyar Agrárkamara mellékelt felhívása), akik rendelkeznek megfelelő irodával, informatikai kapcsolattal és természetesen az adatszolgáltatás mikéntjére is felkészültek.

KAPCSOLÓDÓ JOGCÍMEK !! Külön tessék figyelni az alábbi jogcímekre:

Erdészeti célra használt géppark fejlesztése,
Mezőgazdasági földterületek erdősítése,
Erdészeti potenciál helyreállítása,
Energia ültetvények telepítése stb.

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök