50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Korábbi előrejelzésünknek megfelelően megjelent a 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 2010. 04. hó 27-én az FVM honlapján. A támogatási kérelmet május 01- június 15. között lehet benyújtani. A rendeletet mellékeljük és mindenkinek eredményes pályázást kívánunk!

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök

Olvass tovább

Kategória Egyéb

Felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok! A 2010. április 22-i, MEGOSZ által szervezett Erdészeti Fórumon elhangzottak alapján kezdeményezni szeretnénk két, már korábban megnyílt és érvényben lévő rendelettel szabályozott erdészeti jogcím módosítását. Az Erdőszerkezet átalakítási és az Erdő környezetvédelmi jogcímek megváltoztatását alapvetően nem szakmai szempontból tartjuk szükségesnek, hanem inkább az előírások, a kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése és a támogatható erdőrészletek … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Földalatti gombák gyűjtése

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Most kaptuk meg az FVM Jogi Főosztályától a földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó szabályokról szóló FVM rendelet-tervezetét véleményezésre, melyet mellékelek. Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos szövegszerű, módosító észrevételeit, javaslatait 2010. április 28-án 15,00 óráig a MEGOSZ titkárságára megküldeni szíveskedjenek. Erdészüdvözlettel: Luzsi József elnök _______________________________ FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JOGI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest 301-4000 … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Tájékoztató a MEGOSZ Közgyűléséről és az elmúlt évben végzett munkáról

A MEGOSZ 2010. április 22-i Közgyűlése 62 fő részvételével lezajlott. A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját, a 2009. évi mérleget és a 2010. évi költségvetési tervet. Annak érdekében, hogy a tagság minél szélesebb körben tájékozódjon a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról, az alábbiakban közzétesszük az erről készült beszámolót.

Olvass tovább

Kategória Egyéb

Erdészeti szakszemélyzet…..

Tisztelt MEGOSZ Tagok! A mai napon megkaptuk véleményezésre az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének, továbbképzésének részletes szabályairól és az erdészeti szolgálati szabályzatról szóló FVM rendelet tervezetet, amelyet mellékelek. Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, konkrét szövegszerű módosító javaslatok formájában, indoklással 2010. április 28. (szerda) 14 óráig szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ Titkárságnak. Erdészüdvözlettel: … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Erdészeti szakirányítási rendelet

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az FVM honlapján, megjelent az erdészeti szakirányítási rendelet, amelyet 2010. április 20-án küldtek meg a Magyar Közlönyben történő kihírdetésre. A megjelenést követő harmadik napon lép hatályba és támogatást igényelni 2010. június 15-ig lehet majd ennek keretében. A rendelet szövegét mellékelten megküldjük és  eredményes pályázást kívánunk mindenkinek! Természetesen a rendelet tényleges megjelenéséről  is … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Elmaradt kifizetési kérelmek pótlólagos felterjesztése

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Információink szerint előkészítés alatt van a 34/2010.(IV.9.) FVM rendelet módosítása, amelynek keretében lehetőség nyílik majd az erdőtelepítési támogatásokkal kapcsolatos 2009. évi egységes kérelem benyújtásakor elmaradt kifizetési kérelmek pótlólagos felterjesztésére várhatóan még 2010. május hó folyamán. Amint az új rendelet megjelenik, tájékoztatni fogjuk arról Tagságunkat, de kérjük Önök is figyeljék az illetékes honlapokon … Olvass tovább

Kategória Egyéb

2010 évre még lehet szaktanácsadási szerződést kötni 2010. május 1-31 között!!!

Tisztelt MEGOSZ Tagok! 2010 évre még lehet szaktanácsadási szerződést kötni 2010. május 1-31 között!!! Aki még nem igényelt 3 alkalommal szaktanácsadási támogatást és még nem használta ki az 1500 eurós támogatást, annak van ismét lehetősége erre, mert jogszabály-változások történtek. Erdőgazdálkodók esetében arra kell figyelni, hogy ne legyen átfedés az üzemvezetési támogatás és a szaktanácsadási támogatás … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 után

Tisztelt Megosz Tagok! A minisztériumból megkaptuk az Európai Bizottság felhívását a Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 után témakörben indított nyílvános vitában történő részvételre. A felhívást mellékelem és kérem, hogy minél többen szóljanak hozzá a számunkra is oly fontos témakörhöz az anyagban megadott internetes honlapon. Erdészüdvözlettel: Luzsi József elnök

Kategória Egyéb

Tájékoztatás

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az alábbi közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt adta ki az MVH, tehát minden kifizetési kérelmet beadó gazdálkodó számára hasznos információ.!! A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2010. (IV. 13.) MVH KÖZLEMÉNYE a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számlakibocsátási kötelezettségének MVH általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályairól A fenti közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt … Olvass tovább

Kategória Egyéb