Tájékoztatás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az alábbi közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt adta ki az MVH, tehát minden kifizetési kérelmet beadó gazdálkodó számára hasznos információ.!!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2010. (IV. 13.) MVH KÖZLEMÉNYE

a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számlakibocsátási kötelezettségének MVH

általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályairól

A fenti közleményt a kifizetések meggyorsítása miatt adta ki az MVH

A számlakibocsátási kötelezettség átvállalásának célja, hogy felgyorsítsa azon kifizetési

folyamatokat, ahol a kifizetés előfeltétele az ügyfél által kiállított hibátlan számla MVH-hoz történő

beérkezése. Mivel a Közlemény alapján kötendő megállapodás szerint készített számlát az MVH már

a számla általa történt kiállításának napján hibátlannak és beérkezettnek tekinti, ezért az ügyfelet

megillető kifizetés teljesítésére rövidebb határidő alatt kerülhet sor, mintha a számlát az ügyfélnek

utólag, egy kitöltési tájékoztató alapján, postai úton – esetleg hiánypótlást követően – kellene

megküldenie az MVH részére.

A linkre kattintva tanulmányozható a közlemény.

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk542010

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök