Szakirányítók

Mit is jelent a Szakirányító?

Olyan, a Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságain bejegyzett erdész szakemberek a szakirányítók, akik magánerdõtulajdonosok erdõgazdálkodásának szakirányitását végzik. A szakirányítás elsõsorban a szaktanácsadásra vonatkozik az erdõgazdálkodók gazdasági, pénzügyi döntési szabadságának teljes körû tiszteletben tartása mellett. A szakirányítók a magánerdő tulajdonosok részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését is kiemelt feladatuknak tekintik.

Fõ tevékenységi körök az erdõgazdálkodáson belül: – erdészeti szaktanácsadás » erdõfelújítás » erdõtelepítés » fakereskedelem » erdészeti bérmunka A teljes körû erdészeti szolgáltatás tartalmazza a szakhatósági bejelentkezéstõl kezdõdõen, az erdészeti tervezésen át (telepítési kiviteli tervek, éves gazdálkodói tervek) a munka-műveletek elvégzését és az elszámolások elkészítését. Az erdészeti vállalkozók biztosítják a nagyobb üzemi méretekbõl adódó gazdaságosabb mûködési feltételeket a magán és társult erdõtulajdonosoknak. A tulajdonosi igényeknek megfelelõen az alábbiakra vállalkoznak: erdészeti szaktanácsadás, erdõtervek, erdõtelepítési dokumentációk készítése, erdõsítési, fakereskedelmi feladatok végzése, a tulajdonosi érdekek képviselete a szakhatóságok felé. Igény szerint közép és hosszú távú tervek készítése a meglévõ erdõtulajdon racionális, gazdaságos mûködtetéséhez. Fakitermelési, szállítási, faanyag felvételezési, értékesítési feladatok koordinálása is segíti az erdõtulajdonosok teljes körû kiszolgálását. A kivitelezési munkák elvégzéséhez a vállalkozások zöme saját gépparkkal rendelkezik, az erdõsítések során a teljes munkafolyamatot elvégzik: talaj-elõkészítés, ültetés, ápolás, csemetetermelés. A saját eszközök használata, és alvállalkozók igénybevétele biztosítja a szakszerű idõbeni munkavégzést.