Erdészeti Géptámogatást Elnyertek Figyelmébe!

MVH 20/2012. számú Közleménye Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a fenti számú MVH Közleményt az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet kiegészítéséről a korábbi, a MEGOSZ honlapra 2012. január 14-én felkerült, MVH-s tájékoztatónkban már részletesen szóltunk. A rendelet 36/E §-a megoldást kínál a korábban géptámogatást benyújtott azon ügyfeleknek, akik … Olvass tovább

Kategória Egyéb

MEGOSZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KÉRELMEINEK KITÖLTÉSÉHEZ!

Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatás Iránt Érdeklődők! A 2012.évi magánerdős közfoglalkoztatási program kérelmeinek benyújtási határideje,február 10. Kérjük, akiknek a Kérelem kitöltésével kapcsolatban segítségre van szükségük, azok keressék bizalommal kollégánkat, Berényi Gyulát a 06-30/461-83-75 mobilszámon, vagy a berenyigy@erti.hu e-mail címen. Ha valaki személyes konzultációt kér a kitöltéssel kapcsolatban a MEGOSZ titkárságán, arra is lehetőséget biztosítunk előzetes időpont egyeztetés alapján. Továbbra is … Olvass tovább

Kategória Egyéb

FONTOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A 2012. ÉVI MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL!

Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatási Programban Résztvevők!  A 2012. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban több kérdést is kaptunk, amelyeket az alábbiakban foglaltunk össze. A Belügyminisztérium illetékesétől kapott válaszok reméljük sokat segítenek a Kérelmek benyújtásában. Előre kell bocsájtanunk, hogy míg tavaly közfoglalkoztatási pályázatot kellett készíteni, amellyel kapcsolatban több konkrét előírással, megkötéssel is találkoztak a pályázók, addig a mostani Kérelemnél ezek javarészt hiányoznak. … Olvass tovább

Kategória Egyéb

ÚJRAINDUL A MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁS. A 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatási kérelem benyújtása.

Tisztelt MEGOSZ Tagok! A 2011. évi magánerdős közfoglalkoztatási program sikeresen lezárult. Mint azt 2011. december 09-i körlevelünkben és a honlapunkra december 10-én felkerült híranyagban is jeleztük, több, de nem alapvető változás is lesz az idei köz-foglalkoztatási programban, aminek irányítása a Nemzetgazdasági Minisz-tériumtól a Belügyminisztériumhoz került. A MEGOSZ többször folytatott személyes és írásbeli egyeztetést a BM-mel … Olvass tovább

Kategória Egyéb

A Kossuth Rádió műsorán az erdészeti szakirányítás támogatásának elmaradása

Közel fél órát szentelt a Kossuth Rádió 2012. január 17-én délelőtt az erdészeti szakirányítás témakörének. A műsor felvezetőjében ismertették azokat az adatokat és tényeket, amelyek bizonyítják a korábban erdészeti integrátori, majd erdészeti szakirányítási rendszer elmúlt 10 évének sikeres és hatékony működését, továbbá a 2011 és 2012. évi teljes támogatás elvonás várható következményeit. A műsorban interjú … Olvass tovább

Kategória Egyéb

FONTOS! SÜRGŐS! Újabb MVH tájékoztatás a I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeinek határozathozatalairól és kifizetéseiről

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az ÚMVP I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeivel kapcsolatos újabb érdeklődésünkre az MVH-tól gyors választ kaptunk, aminek lényegét az alábbiakban közöljük és ajánljuk a tagság szíves figyelmébe. II. tengely: Erdő-környezetvédelmi jogcím: Az Erdő Környezetvédelmi (EKV) jogcím kérelmek támogatási határozatainakgenerálása és a gazdálkodók felé történő kipostázása előreláthatóan március első felében megtörténik majd.Az elutasított … Olvass tovább

Kategória Egyéb

UMVPMB tájékoztató 2011

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2011. decemberi változásairól, előrehaladásáról szóló, a Monitoring Bizottság által összeállított anyagot. UMVPMB_tajekoztato_2011 Különösen felhívom figyelmüket a II. tengelyben található erdészeti jogcímekkel kapcsolatos rövidesen várható pozitív változásokra, új rendeletekre, illetve rendelet módosításokra. Természetesen ezek megjelenéséről  is tájékoztatjuk majd a tagságot. Erdészüdvözlettel: Luzsi József elnök

Kategória Egyéb

Meghívó

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Szíves tájékoztatásul küldünk egy Meghívót a Kínai Császárfával kapcsolatos január 10-i budapesti rendezvényre. Ha bővebb információs anyagokra van szükségük,  akkor a www.sunwo.eu weboldalon olvashatnak róla, illetve ott elérhetőségeik is megtalálhatók. A rendezvény iránt érdeklődők a Meghívóban szereplő címeken jelezhetik részvételi szándékukat. Erdészüdvözlettel: Sárvári János ügyvezető elnök

Kategória Egyéb

Pályázat mezőgazdasági utak felújítására

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Január 1-től lehet pályázni a mezőgazdasági utak felújítására, az alábbi, a VM honlapján található tudósítás szerint. Hárommilliárd forintos pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági utak építésére, felújítására. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között. Az … Olvass tovább

Kategória Egyéb