Felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Mellékelten megküldöm az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet tervezetét. Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményét, szövegszerű módosító, kiegészítő javaslatait 2010. március 2-ig … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Erdészeti potenciál helyreállítása

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Szövetségünk tervezi az erdészeti potenciál helyreállítása jogcím (jelenleg érvényben lévő támogatási rendelet mellékelve) méltánytalanul alacsony első kiviteli és pótlási támogatásának felemelését egységesen, legalább 800 euró/hektár mértékre, 10 fok alatti és 900 euró/hektár mértékre 10 fok feletti lejtésű területeken támogatási csoporttól függetlenül. Ezután  tervezünk újabb lépcsőben egy támogatási csoportonként differenciált második hullámos emelést … Olvass tovább

Kategória Egyéb

FONTOS!!! legújabb hírek a kifizetésekről 2

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az FVM-MEGOSZ megállapodásban foglaltak eddigi és várható teljesítéséről az MVH-tól az alábbi levélben kaptuk meg a legfrissebb információkat. Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy a levélben a helyszini ellenőrzött, a vis majorral és a kölcsönös megfeleltetéssel érintett kérelmek várható, előrehozott kifizetési időpontja is szerepel. Ugyancsak hírt kaptunk az erdészeti potenciál jogcím kifizetéséről, ami … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Nagy mennyiségben felvásárolnánk kemény és lágy lombos energiafát.

Nagy mennyiségben felvásárolnánk kemény és lágy lombos energiafát. A felvásárlás, beszállítás feltételeit, részleteit egyéni megbeszélés, egyeztetés során tudjuk ismertetni. Érdeklődni a 06-30-540-6750 (Molnárné Vitális Anikó, Nanorb Kft.) telefonszámon, vagy az aniko@nanorb.hu e-mail címen lehet.

Kategória Egyéb

ISMÉTELT FIGYELEMFELHÍVÁS monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Ismételten felhívjuk a figyelmet az adatszolgáltatási kötelezettségre, amelynek részleteit az alábbiakban közöljük:

Megjelent a 14/2010. (II. 01.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól.

Csak azoknak a gazdálkodóknak kell most adatot szolgáltatniuk tavalyi tevékenységükről, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős határozattal rendelkeztek 2009 végéig.

Kiemelkedő fontosságúak többek között a következők:

–     mezőgazdasági földterületek első erdősítése,
–     erdészeti potenciál helyreállítása,
–     erdészeti géptámogatás,
–     szaktanácsadás,
–     energiaültetvények telepítése, stb.
(Így tehát például a nemzeti, vagy területalapú támogatások, a Top-up nem tartozik ide, mert ezeket más forrásból fizetik.)

Fontos tudni, hogy az idén az adatszolgáltatásra 2010. február 15. és március 16. között kerülhet sor és csakis elektronikus úton. (Eddig ez a dátum február 1.- március 1. volt, viszont 2011-től már február 1 és március 31. lesz.) Az elektronikus út pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodónak az erre kialakított web-es felületen Ügyfélkapun keresztül kell adatait megadnia. Mivel ez a legtöbb esetben nehézségekbe ütközik, érdemes a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatához (GISZ) tartozó 202 tanácsadót megkeresni (további kiegészítő információkat nyújt a Magyar Agrárkamara mellékelt felhívása), akik rendelkeznek megfelelő irodával, informatikai kapcsolattal és természetesen az adatszolgáltatás mikéntjére is felkészültek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatást elmulasztókat mulasztási bírsággal sújtják.

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök

Olvass tovább

Kategória Egyéb

Tájékoztatás az erdészeti kifizetések állásáról!

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az MVH elnökétől a mai napon az alábbi, az  FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglalt erdészeti kifizetések jelenlegi állásáról tájékoztató levelet kaptuk. Számításaink szerint a K-1 és K-2, valamint az EMVA-s kifizetések vonatkozásában ez az ellenőrzés alá nem vont és egyeztetési problémákkal nem terhelt igények 90-100 %-ának, míg az NVT-s erdőtelepítési igények mintegy 73 %-ának … Olvass tovább

Kategória Egyéb

Felhívás az „Év erdésze” című versenyre

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Szeretnénk tájékoztatni valamennyi érdeklődőt, hogy az idén is megrendezik az „Év erdésze” versenyt, amire 2010. május 28-29-én, Pécsen kerül sor. Az elmúlt években a versenyen már részt vett néhány magánerdős kolléga, de az idén szeretnénk egy teljes „MEGOSZ csapat”-tal indulni, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat a versenyre való felkészülés időben történő megkezdése … Olvass tovább

Kategória Egyéb

FONTOS-SÜRGŐS!!! Szakirányítás második körös egyeztetése

Tisztelt MEGOSZ Tagok! A korábbi 109/2008-as FVM rendeletet felváltó erdészeti szakirányítási rendelet tervezettel kapcsolatban rendkívül sok módosító javaslatot kaptunk. Ezeket megpróbáltuk szintetizálni és a rendelet tervezet szövegében megjeleníteni, amit mellékelünk. Egy dologban valamennyi vélemény egyetértett, nevezetesen, hogy a tervezet rendkívüli módon felhigítja az erdészeti szakirányításban tevékenykedők körét, szellemiségében nagyon messze került az üzemvezetési központok támogatásának … Olvass tovább

Kategória Egyéb

FONTOS!!! Legfrissebb információk a kifizetésekről

Tisztelt MEGOSZ Tagok! Az FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglalt kifizetésekről a tegnapi és a mai napon az alábbi levélváltás történt az MVH-val. Az ország néhány megyéjéből már jelezték, hogy elkezdődtek a kifizetések, azonban minél több és pontos információra van szükségünk ebben a kérdéskörben. Kérjük ezért, hogy mindenki, akinek, akár az erdőtelepítések, akár a K-1, K-2 kifizetések vonatkozásában … Olvass tovább

Kategória Egyéb