Felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A 2010. április 22-i, MEGOSZ által szervezett Erdészeti Fórumon elhangzottak alapján kezdeményezni szeretnénk két, már korábban megnyílt és érvényben lévő rendelettel szabályozott erdészeti jogcím módosítását. Az Erdőszerkezet átalakítási és az Erdő környezetvédelmi jogcímek megváltoztatását alapvetően nem szakmai szempontból tartjuk szükségesnek, hanem inkább az előírások, a kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése és a támogatható erdőrészletek körének egyértelmű bővítése céljából. Természetesen ez utóbbi módosításokat szakmailag kell alátámasztani. Ezen túlmenően a rendeletekben foglaltakkal kapcsolatos bárminemű módosítást, javaslatot is befogadunk.
Kérjük ezért a fentiek alapján szíveskedjenek a két mellékelten megküldött rendelethez megtenni konkrét, szövegszerű, módosító javaslataikat vagy a szövegben, vagy pontos jogszabályhely hivatkozással, rövid indoklással kiegészítve és azt 2010. április 28-án (szerdán) délelőtt 10,00 óráig a MEGOSZ Titkárságának megküldeni a javaslatok összegzése, egységesítése és a minisztériumba történő felterjesztése céljából.

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök