ISMÉTELT FIGYELEMFELHÍVÁS monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Ismételten felhívjuk a figyelmet az adatszolgáltatási kötelezettségre, amelynek részleteit az alábbiakban közöljük:

Megjelent a 14/2010. (II. 01.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól.

Csak azoknak a gazdálkodóknak kell most adatot szolgáltatniuk tavalyi tevékenységükről, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős határozattal rendelkeztek 2009 végéig.

Kiemelkedő fontosságúak többek között a következők:

–     mezőgazdasági földterületek első erdősítése,
–     erdészeti potenciál helyreállítása,
–     erdészeti géptámogatás,
–     szaktanácsadás,
–     energiaültetvények telepítése, stb.
(Így tehát például a nemzeti, vagy területalapú támogatások, a Top-up nem tartozik ide, mert ezeket más forrásból fizetik.)

Fontos tudni, hogy az idén az adatszolgáltatásra 2010. február 15. és március 16. között kerülhet sor és csakis elektronikus úton. (Eddig ez a dátum február 1.- március 1. volt, viszont 2011-től már február 1 és március 31. lesz.) Az elektronikus út pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodónak az erre kialakított web-es felületen Ügyfélkapun keresztül kell adatait megadnia. Mivel ez a legtöbb esetben nehézségekbe ütközik, érdemes a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatához (GISZ) tartozó 202 tanácsadót megkeresni (további kiegészítő információkat nyújt a Magyar Agrárkamara mellékelt felhívása), akik rendelkeznek megfelelő irodával, informatikai kapcsolattal és természetesen az adatszolgáltatás mikéntjére is felkészültek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatást elmulasztókat mulasztási bírsággal sújtják.

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök

Kapcsolódó jogcímek:

– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
– Halászati Operatív Program \ Akvakultúra
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Állattartó telepek korszerűsítése – Komplex
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Állattartó telepek korszerűsítése – Trágyakezelés
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás
– EMVA \ EMVA II. tengely – A környezet és a vidék fejlesztése \ Erdészeti potenciál helyre állítása
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Fiatal mezőgazdasági termelők
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Gazdaságátadás
– Halászati Operatív Program \ Halfeldolgozás
– EMVA \ EMVA IV. tengely – LEADER \ Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
– Monitoring \ HOP monitoring
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ HVI finanszírozás
– EMVA \ EMVA II. tengely – A környezet és a vidék fejlesztése \ Kedvezőtlen adottságú területek (EMVA)
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Kertészet korszerűsítése
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás
– EMVA \ EMVA II. tengely – A környezet és a vidék fejlesztése \ Mezőgazdasági földterületek erdősítése (EMVA)
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
– EMVA \ EMVA II. tengely – A környezet és a vidék fejlesztése \ Natura 2000 gyep
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Öntözés, melioráció
– EMVA \ EMVA III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ Tanyabusz (EMVA)
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)
– Monitoring \ UMVP monitoring
– EMVA \ EMVA I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Ültetvények korszerűsítése, telepítése