Felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!
Az imént kaptuk meg az alábbi levél kíséretében „az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló FVM rendelet tervezetét véleményezésre. A számunkra nagyon fontos, mellékelt tervezetet kérem, hogy minél többen véleményezzék és  konkrét, szövegszerű módosító javaslataikat indoklással együtt  legkésőbb  2010.  március 04-én 12- óráig szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ Titkárságára a vélemények összegzése és továbbítása céljából.

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
_________________________________________

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM

JogI Főosztály

1860 Budapest

301-4340 Fax: 301-4629

Ügyiratszám: XIX/374/4/2010.

Ügyintéző: dr. Kiss Andrea

Telefon: 301-4381

A tervezet elektronikusan megküldve:

«email»

Címzett fax száma: «FAX»

«NÉV» «NEM»

«BEOSZTÁS» részére

«INTÉZMÉNY»

Budapest

Tisztelt «BEOSZTÁS» «NEM»!

Mellékelten – elektronikus formában a fenti címre – megküldöm az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló FVM rendelet tervezetét. Kérem, hogy a tervezetre vonatkozó észrevételéről, illetve egyetértéséről Gőgös Zoltán államtitkár urat kivételesen soron kívül

2010. március 5-éig

tájékoztatni szíveskedjék.

A borítékot kérem a Jogi Főosztálynak címezni. Válaszukat a 301-4629 hívószámú távmásolón, valamint az andrea.kiss@fvm.gov.hu elektronikus címen is fogadjuk.

Budapest, 2010. március 1.

Üdvözlettel

dr. Kis Norbert s.k.

főosztályvezető