Rendkívül fontos felhívás!!!!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az alábbi levél kíséretében most kaptuk meg az erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott 2010. évi támogatási rendelet tervezetét véleményezésre. Sajnos a korábbi első körös véleményünk sorsáról, illetve annak megjelenéséről a tervezetben semmilyen visszajelzést nem kaptunk az FVM-től, csupán a jelen tervezetet. Az, hogy a Jogi Főosztálytól kaptuk, egyben azt is jelenti, hogy a rendelettel kapcsolatos jogalkotási folyamat már igen előre haladott és ebben a stádiumban általában alapvető módosítások már nem, vagy csak nagyon nehezen érhetők el. Annál is sajnálatosabb ez az eljárás a minisztérium részéről, mivel korábbi javaslatainkat gyakorlatilag teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a jelen tervezet elkészítésekor. Természetesen ezt nem hagyjuk szó nélkül és minden lehetséges eszközzel valamennyi döntést hozó szinten megtesszük a lépéseket, hogy a rendelet jelenlegi formájában ne jelenhessen meg.
A kialakult helyzetben kérjük a MEGOSZ Tagságot, hogy a tervezettel kapcsolatos írásos véleményét legkésőbb 2010. március 16-án délelőtt 11 óráig juttassa el részünkre. Egyben felkérünk mindenkit, hogy a jelenlegi tervezettel kapcsolatos véleményének – legyen az elítélő vagy támogató – minden lehetséges hivatalos fórumon és illetékesnél az elkövetkező néhány napban adjon hangot. Ugyanis csak közös összefogással van esélyünk arra, hogy az erdészeti szakirányítás működőképességét egy jó rendelettel 2010-ben is biztosítani tudjuk.

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök

_______________________________________

Ügyiratszám: XIX/285/3/2010.
dr. Borsos-Papp Natália
301-5953
natalia.borsos@fvm.gov.hu

Kapják: IRM, MeH, PM, MVH, MgSzH, MOSZ, MAK, MAGOSZ, OEE, MEGOSZ, FAGOSZ, MERSZ

Mellékelten — elektronikus úton — megküldöm az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott 2010. évi csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló FVM rendelet tervezetét.

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményét Sirman Ferenc szakállamtitkár úrnak

2010. március 16-ig

írásban eljuttatni szíveskedjék.

Amennyiben a jelzett időpontig észrevételt nem küldenek, úgy álláspontjukat egyetértőnek tekintjük.

A tervezettel kapcsolatos véleményét a 301-4628 telefaxszámra küldeni szíveskedjék.

Budapest, 2010. március 10.

Üdvözlettel:
(dr. Borsos-Papp Natália)

dr. Kis Norbert
(dr. Mikó Zoltán) főosztályvezető

__________ ESET Smart Securit