Fontos felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az FVM-MEGOSZ Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban levelet írtunk az MVH Elnökének, amire a szintén alábbiakban található választ kaptuk. Kérünk valamennyi MEGOSZ tagot, hogy akik a válaszlevélben leírtakkal szemben még nem kapták meg az NVT-s és EMVA-s erdőtelepítési támogatásukat valamennyi helyszíni ellenőrzéssel nem érintett területükre, azok a határozatszám és az MVH által jóváhagyott összeg megjelölésével küldjék meg jogos kifizetési igényüket a MEGOSZ titkárságának. A beérkezett adatokat továbbítani fogjuk az MVH-nak, kérve a konkrét területekre vonatkozó visszajelzésüket.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
________________________________________________________________________

Luzsi József részére
MEGOSZ elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Alábbi levelére vonatkozóan tájékoztatom Elnök urat az erdészeti jogcímek kifizetéseiről:

Az NVT forrásból finanszírozott Mezőgazdasági Területek Erdősítése jogcímben 3948 db kérelemből 3042 kérelem van kifizetve, 4 702 188 111 Ft összegben.
EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági Területek Erdősítése jogcímben 1361 db kérelemből 985 került kifizetésre, 1 394 640 755 Ft összegben.
Az összes helyszíni ellenőrzéssel nem érintett kérelmet mindkét jogcímben kifizettük. Az MVH az ígéret szerinti március eleji kifizetést teljesítette.

A kettő közötti különbség a más jogcímben ellenőrzéssel érintett kérelmek, a le nem zárt keresztellenőrzéssel érintett kérelmek, ill. a keresztellenőrzés keretében csökkentett területi eltéréssel érintett kérelmek és az elutasítások. Ezek megoldása folyamatosan történik. Ezeken túlmenően egyedi ügyek elbírálása van vissza, ilyen pl. elhalálozás esete.

Erdészeti potenciál jogcímre 52 db kifizetési kérelem érkezett be. Nem látjuk akadályát annak, hogy az ígéretünk szerinti március végi kifizetések megkezdődhessenek a jogcímben.

Üdvözlettel:

Margittai Miklós s.k.
MVH elnök

—————————————————————————————————————————————————————-

Margittai Miklós úrnak,
elnök

MVH

Tisztelt Elnök Úr!

Reagálni szeretnék legutóbbi, március 03-i az erdészeti jogcímek kifizetésének helyzetéről tájékoztató e-mailjére.

1. Az NVT-s forrásból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében az Ön által adott tájékoztatás szerint 3.030 db kérelmet fizettek ki, ami az ellenőrzött, a vis majorral és a kölcsönös megfeleltetéssel érintett kérelmek számával csökkentett összes kérelemnek (3.467 db) mindössze a 87 %-a. Ehhez képest Elnök Úr február 22-i levelében azt jelezte, hogy a „még ki nem fizetett kérelmeket ezen a héten, illetve a jövő héten /vagyis legkésőbb március 5-ig/ az MVH kifizeti”. Ehhez képest az Önök által leírt március 03-i állapot még mindig 437 ki nem fizetett kérelmet mutat.

2. Hasonló képpen végigszámolva az EMVA-ból finanszírozott mezőgazdasági területek első erdősítése kérelmeket, az látható, hogy a március 03-i állapot szerint 413 nem ellenőrzött kérelem még mindig nincs kifizetve és az is látható, hogy február 22. és március 03. között mindössze 25 kérelem átutalása történt meg. Természetesen Ön február 22-i levelében jelezte, hogy a kifizetések dinamikája hétről-hétre változni fog, de – figyelembe véve az NVT-nél tapasztalható fenti elmaradást is – nehezen képzelhető el, hogy március végére maradéktalanul teljesülni fognak ezek a hátralékos kifizetések is.

3. Nincs még semmilyen visszajelzésünk az Erdészeti potenciál jogcím márciusi kifizetéseinek megindulásáról sem.

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük szíves tájékoztatását a fentiekben felvetett problémákkal kapcsolatban.

Erdész üdvözlettel:

Luzsi József
elnök
_________________________________________________________________

Szentes Judit írta:
Luzsi József részére
elnök
MEGOSZ

Tisztelt Elnök Úr!

Az erdészeti jogcímek kifizetésének helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom Elnök Úr részére:

Az NVT- forrásból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében a mai nappal 3 030 db kérelem került kifizetésre mintegy 4 661 343 000 Ft összegben.

EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben a mai nappal 903 db kérelem lett kifizetve 1 205 847 557 Ft összegben.

A tájékoztatás késése miatt szíves elnézését kérem.

Üdvözlettel:

Margittai Miklós s.k.
elnök
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal