Közlemény

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Mellékeljük a 15/2010. (II. 25.) FVM rendelet szövegét az egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító miniszteri rendeletek módosításáról. Ennek keretében egy pont foglalkozik az erdészeti géptámogatások érvényben lévő rendeletének módosításáról az alábbiak szerint:
„(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „2010.” szövegrész helyébe a „2011.” szöveg lép.”
A fenti rendelkezés szerint az érvényben lévő rendelet alapján 2010. március 01.és március 31 között erdészeti géptámogatást nem lehet benyújtani, ugyanakkor a napokban megküldött kör e-mail alapján a támogatási rendelet módosítása és újbóli kiadása  a közeljövőben várható. Információink szerint az erdészeti géptámogatási jogcímre a pályázatokat előreláthatóan 2010. május  hó folyamán lehet majd benyújtani. A tagságtól beérkezett javaslatok alapján a MEGOSZ véleményét a rendelet módosítására és véglegesítésére a napokban küldjük meg az FVM Jogi Főosztályának.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József