EMVA erdőgép tám. módosítás közigazgatási egyeztetésre

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A FVM Jogi Főosztályától most kaptuk meg az erdészeti géptámogatási rendelet módosításáról szóló tervezetet az alábbi levél kíséretében.

„From: Breuer Éva
Sent: Friday, April 09, 2010 11:23 AM
To: Agrárkamara; Titkárságvezető (IRM); Karászi Ferencné; Katona, Tamás; Lődi, Mónika; Lukacs (MGSZH), Laszlo; Magosz; Margittai, Miklos; MOSZ; Nochta, Tibor; Pásztohy MNVH főtitkára, András; Pásztor, Tamás; egyeztetes; megosz@mail.datanet.hu
Cc: Bondor István; Nagy Dániel Dr.; Kis Norbert Dr.; Király Attila
Subject: EMVA erdőgép tám. módosítás közigazgatási egyeztetésre

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
Jogi Főosztály
1860 Budapest, Pf. 1.
301-4000 Fax: 302-0408

Ügyiratszám: XIX/516/4/2010.
Ügyintéző: dr. Ördög Adrienn
É301-42-55
Adrienn.Ordog@fvm.gov.hu

Kapják: IRM, PM, MeH, MVH, MgSzH, MOSZ, MAK, MAGOSZ, MEGOSZ

Mellékelten – elektronikus úton – megküldöm az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet-tervezetét.

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértését, esetleges észrevételét államtitkár vagy helyettese aláírásával dr. Forgács Barnabás szakállamtitkár úr részére

2010. április 14-ig

írásban megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a borítékot az FVM Jogi Főosztálya részére címezzék. Válaszukat faxon is fogadjuk a 301-4628 faxszámon.

Budapest, 2010. április 9.

Üdvözlettel:

dr. Kis Norbert s.k.
főosztályvezető”

Kérjük valamennyi tagtársunkat, hogy a tervezettel kapcsolatos konkrét, szövegszerű módosító javaslataikat, indoklással a MEGOSZ Titkárságára legkésőbb 2010. április 13-án 16.00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök