EMVA erdőgép tám. módosítás rendelet tervezet MEGOSZ véleményezése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a beérkezett vélemények alapján az erdészeti géptámogatási rendelet tervezetet a mai napon az alábbi kísérőlevéllel, a mellékelt anyag szerint küldtük meg a minisztériumnak.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
_________________________________________________
Dr. Forgács Barnabás úrnak,
szakállamtitkár

FVM

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Mellékelten megküldöm a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet-tervezetének módosító javaslatait (a szövegben pirossal szedve).

Kérjük, hogy ezen, sokszor már ismételten már megtett javaslatainkat, szíveskedjenek figyelembe venni a rendelet végleges szövegének kialakításakor annak érdekében, hogy korrigáljuk a megelőző erdészeti géptámogatási rendelet hiányosságait, amelynek eredményeként a korábbi támogatások jelentős része nem az erdőgazdálkodókhoz került.

Tisztelettel:

Luzsi József
elnök
MEGOSZ