Géptámogatás!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 69/2010. (V. 13.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt gépparkfejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról” szóló rendelet letölthető a Magyar Közlöny 2010.máj.13-i 77-es számából, vagy a mellékletből.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József elnök