Vidéki munkahely-teremtési lehetőségek a magánerdőben

Sajtóközlemény

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) – összhangban a tervezett kormányzati intézkedésekkel – ezúton szeretné felhívni az ország lakosságának figyelmét a magánerdőben rejlő eddig még megfelelő módon ki nem használt vidéki munkahelyteremtési lehetőségekre.

Az új erdők létrehozása, az erdőtelepítés létszükséglet egy olyan alacsony erdősültségű országban, mint hazánk, nem is beszélve az új erdőknek a klímaváltozás káros hatásainak mérséklésében és a légköri szén megkötésében, tartós tárolásában betöltött szerepéről. Ezen túlmenően azonban egy évi 15-20 ezer hektáros erdőtelepítési mozgalom több ezer új munkahelyet teremt és szaporítóanyag termesztésre, erdőtelepítésre, ápolásra szakosodott magyar kisvállalkozások egész sorát élteti. Sajnos a korábbi erdőtelepítési kedv erősen megcsappant és visszaesett az éves, majd 20 ezer hektáros szintről alig egynegyedére, amiben nagyon fontos szerepet játszott az erdőtelepítési támogatások egységárainak több mint 30 %-os csökkentése is. Emiatt a MEGOSZ kezdeményezte az egységárak visszaállítását a régi szintre és az erdőtelepítési jogcím adminisztrációjának, jogszabályi hátterének egyszerűsítését, az ezzel kapcsolatos kifizetések felgyorsítását.

Ugyancsak rengeteg munkahelyet teremthetne a vidékfejlesztés erdészeti jogcímei között szereplő „Erdőnevelési beavatkozások” megnyitása, amelyet a MEGOSZ már évek óta szorgalmaz. Sajnos egy mondvacsinált számviteli probléma körül kialakult vita miatt ez a jogcím, ami a fiatal erdők ápolását, nyesését, a hektáronkénti megfelelő törzsszám kialakítását hivatott segíteni, még mindig nem elérhető a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók számára, pedig égető szükség lenne az így támogatott feladatok elvégzésére is.

Ugyancsak helyben topog a magánerdős közmunka program, amelyre a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége már szintén jó ideje javaslatot tett az illetékeseknek, mintegy 1000-1500 főnyi időszakos foglalkoztatási lehetőséget felkínálva a magánerdőkhöz kapcsolódó munkák terén.

A vidéki munkahelyteremtési lehetőségekhez tehát a magánerdők komoly mértékben hozzájárulnak, ha a fentiekben vázolt kérdésekben pozitív döntések születnek, amelyhez kérjük a most alakuló új kormányzati rendszer minden illetékesének segítségét, hiszen célunk közös: az élhető vidék megteremtése, munkahelyek létrehozása, az erdők közcélú szerepének erősítése.

Kapcsolattartók:

Luzsi József elnök:                            06-30-953-55-94

Dr. Sárvári János ügyvezető elnök:   06-30-455-22-61