Fontos felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Felhívom minden tagtársunk figyelmét az alábbi fontos információkra!!!

Az elmúlt egy év folyamán kiadásra került az erdőtörvény, és a hozzá tartozó végrehajtási rendeletek nagy része, valamint több támogatási rendelet is.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján mód van e törvény és a rendeletek, valamint néhány korábban megjelent jogszabály, többek között az erdőbirtokosságokról szóló törvény módosítására is!

Ennek értelmében a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztálya az alábbi levelet küldte, melyhez csatolták az érintett jogszabályok listáját (ezek hatályos szövege megtalálható mellékelve a munka megkönnyítése érdekében) és az egyes jogszabályhelyek módosításához használandó egyszerű táblázatos formátumot is.

Kérem, hogy a téma jelentőségére való tekintettel javaslataikat a mellékelt táblázat kitöltésével, a jogszabályok és a jogszabályhelyek pontos megjelölésével és szövegszerű javaslataikkal 2010. szeptember 3-ig a MEGOSZ titkárságára megküldeni szíveskedjenek.

Kérem a Tagtársakat a határidő betartására, mert a javaslatokat még az érintett szakmai társszövetségekkel is egyeztetni szeretnénk a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályának való felterjesztés előtt.

Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy most nyílik lehetőség a teljes MEGOSZ tagság és valamennyi magánerdős számára, hogy az elmúlt időszakban oly sokszor felemlegetett, véleményünk szerint szükséges egyszerűsítő, a jogszabályokat rugalmasabbá tevő módosításainkat megtehessük. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök

Dr. Nagy Dániel levele:

ÚMVP jogcímeivel kapcsolatos rendeletek:

Nemzeti támogatási rendeletek:

Egyéb jogszabályok: