Energiaültetvények telepítése – pályázattal

Idén is lehetőség van pályázni energetikai ültetvény telepítésére. A pályázatok beadásának határideje 2010. november 2. – 2011. január 15.

Számos gazdálkodó szembesült idén is azzal a problémával, hogy termőföldjeinek kisebb-nagyobb részén a belvíz, a magas talajvízszint, helyenként az áradások miatt szántóföldi növényeket nem lehet gazdaságosan termelni. Az ilyen földterületek jól jövedelmező alternatív hasznosítására ad lehetőséget a fűz fafajjal kivitelezett fás szárú energetikai ültetvény létesítése.

Az ültetvény jövedelmezőségének legfontosabb kritériuma a hektáronként megtermelhető biomassza mennyisége, ezért a szaporítóanyag fajtájának megválasztása kulcskérdés.

A sokak számára már ismerősen csengő név, az ‘EXPRESS’ energiafűz a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által végzett független fajta-összehasonlító kísérletben is magasan túlszárnyalta a gyakorlatban jelenleg alkalmazott fűz fajták teljesítményét – 50 tonna/ha/év 20 AK talajon. Az EXPRESS energiafűz kizárólagos forgalmazója a Silvanus Csoport Kft.

A Silvanusnál a megtermelt biomassza garantált átvétele is megoldott 10.000,- Ft/tonna átvételi áron, így a termelés biztonsága is nagyban növelhető.

48/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A rendelet értelmében:

„(1) A támogatási kérelmet a) 2009. évben április 15-étől május 15-éig és november 1-jétől január 15-éig, b) 2010. évtől évente november 1-jétől január 15-éig lehet benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

Silvanus Csoport Kft.

9339 Kapuvár külterület Kistölgyfapuszta