„Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről”.

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  132/ 2010.09.27. számú közleménye
„Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről”.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2010. (IX.27.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
I. A kifizetés igénylésének feltételei
A Vhr. 16. § (4) bekezdése és a támogatási rendelet 8.§ b) pont bd) alpontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott jogerős – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2010. október 1-31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. Mivel 2010. október 31-én az MVH-nál a munka szünetel, így az azt követő első Hivatali munkanapon, 2010. november 2-án is beadható a kifizetési kérelem.
Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani.
A visszavont kifizetési kérelem nem számít bele a benyújtott, kifizetési kérelmek számába, ezzel szemben az elutasított kifizetési kérelem és a részben helyt adó határozattal lezárt kifizetési kérelem beleszámít.
A teljes jogszabály és mellékletei (lásd. Kifizetési kérelem közlemény) letölthetők az MVH honlapjáról.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök