Energiaültetvény-telepítési pályázat – csak 2011-ben?

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatással kapcsolatban rendkívül nagy az érdeklődés.

A támogatás célja, hogy:

– a mezőgazdasági területeken sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel

– alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson

– mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat

– az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez

– mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást

– a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére és hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.

Eddig négy alkalommal került sor a pályázat meghirdetésére.

Értesüléseink szerint a 2013. december 31-ig megvalósuló ÚMVP hét éves időtartamának jelenleg a felénél tart, amelyre vonatkozóan az ÚMVP félidőben történő kiértékelésének meg kell történnie. Mivel négy alkalommal már meghirdetésre került a jogcím és a félidei kiértékelés még folyamatban van, a jogcím következő megnyitásának időpontja 2011-re eshet.

Forrás: PályázatiHírek