Felhívás!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Felhívom a figyelmet, hogy természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatására mód nyílik a 32/2008.(III.27.) FVM rendeletaz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló rendelet alapján.

A támogatási kérelmet egy példányban a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerintiterületileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani a természeti katasztrófa bekövetkeztének éve utáni két naptári éven belül.

A támogatási kérelmeket 2010. november 1-30. között kell benyújtani.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök