Támogatási kérelem

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Felhívjuk mindenkinek a szíves figyelmét arra, hogy megjelent a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 161/2010. (X. 29.) számú KÖZLEMÉNYE  az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről, amelyet az alábbi helyről letölthetnek.

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1612010

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2010. november 1 – november 30.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

A közlemény és mellékletei letölthetők az MVH honlapjáról.