Felhívás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Figyelem! Fontos módosításokkal megjelent a M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  2010. évi 202. szám 32199 oldalán a vidékfejlesztési miniszter 46/2010.(XII.31.) VM rendelete, ami két erdészeti jogcímet érint:
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az*  agrár-erdészeti rendszerek*  mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a*mezőgazdasági területek erdősítéséhez*  nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról.

VM rendelet

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök