Pályázati-támogatási lehetőségek az erdőgazdálkodásban

Az erdőgazdálkodás során az MgSzH Erdészeti Igazgatóság közreműködésével igénybe vehető támogatások, pályázatok két fő csoportra oszthatók:

Európai Unió társfinanszírozásával, az EMVA alapból az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások. 2008 előtt az EMOGA alapból, az előző programozási időszakra érvényes Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megítélt támogatások kifuttatása még zajlik, erre a forrásra azonban értelemszerűen támogatási kérelmeket már nem, csak kifizetési kérelmet lehet benyújtani.

Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások, ahol az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások szerepelnek, valamint az előző támogatási ciklus kifizetései zajlanak.

A támogatásokkal kapcsolatos további információ:

az illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu)

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a legtöbb támogatás esetében (lásd a részletes leírásnál) a kifizetési kérelmet az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani, az egységes kérelemről szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet szerint. A részletekről bővebb információt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu ) található az Elektronikus ügyintézés menüpont alatt, illetve érdeklődni lehet a 06/40-100-505-ös kék számon.

Fontos továbbá, hogy a támogatási rendeletek a gazdálkodók javaslatai és a gyakorlati tapasztalatok alapján módosulhatnak, ezért javasoljuk az aktuális verziót minden kérelem benyújtása előtt alaposan áttanulmányozni. Az aktuális jogszabályok fellelhetők például a

http://kozlony.magyarorszag.hu/, és https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

internetes oldalakon.

Az MVH minden támogatási jogcímhez, minden támogatási/kifizetési időszakra új közleményt bocsájt ki, melyben részletesen taglalja a benyújtás feltételeit. Ezek a közlemények azokat a részletesebb információkat taglalják, melyek segítik a gazdálkodókat a kérelembenyújtásban. Fontos azonban, hogy ezek a közlemények nem helyettesítik az aktuális rendeleteket, azok tartalmát is át kell tekinteni! Az MVH közlemények elérhetők az MVH honlapján a Közlemények menüpontban:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

Támogatási kérelemkezelésre és ügyintézésre vonatkozó általános jogszabályok

A 2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
A Bizottság 2009. november 30-i 1122/2009/EK rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.

EU-s TÁMOGATÁSOK

Évelő, lágyszárú energiaültetvények telepítése

Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése

Erdészeti potenciál helyreállítása

Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott)

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények létesítése

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése

EMVA szaktanácsadás

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás

Fiatal erdők állománynevelése Kidolgozás alatt!

————————————————————————————————————–

EU-s TÁMOGATÁSOK

Támogatás megnevezése:

Évelő, lágyszárú energiaültetvények telepítése

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

lágyszárú energiaültetvények telepítése.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
október 1.- november 15. között

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

a lakóhely/székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

augusztus 1-31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

Kapcsolódó joganyag száma*:

71/2007. (VII.27.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése.

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

energiaültetvény telepítés

termőre fordulásáig történő ápolás

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
október 1. – november 15. között

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

lakóhely/székhely szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

augusztus 1-31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

Kapcsolódó joganyag száma*:

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Erdészeti potenciál helyreállítása

Indulás időpontja: 2008.

Támogatási célterületek:

Alaptámogatás

az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési,

első kiviteli,

pótlási,

tőre vágási vagy sarjaztatási támogatás

Kiegészítő támogatás

bakhátak létesítése; vagy

10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy

15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 1.-november 30.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes a lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani

Kapcsolódó joganyag száma*:

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

Indulás időpontja: 2004.

Támogatási célterületek:

első kivitel

alaptámogatás

tervezés (talajvizsgálat, tervdokumentáció összeállítása),

talaj-előkészítés

szaporítóanyag beszerzés

ültetés

növényvédelmi munkálatok elvégzése

célállománytípustól (fafajtól) függően a tőrevágás, egyszálra metszés, 20%-os természetes csemetepusztulás következtében szükségessé váló pótlás

kiegészítő támogatás

talajvédelem

legelő állatok, vad és a taposási kár elleni védelem

káros belvizek elleni védelem

tűzkár elleni megelőző védelem

ápolás

erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

FIGYELEM! Erre a forrásra már nem nyújtható be támogatási kérelem! A támogatások kifuttatása zajlik, új támogatási jogcím az EMVA-ból finanszírozott Mezőgazdasági területek erdősítése.

Támogatási kérelem benyújtásának helye: –

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kapcsolódó joganyag száma*:

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott).

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

első kivitel

alaptámogatás

kiegészítő támogatás

10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából

kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából

bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából

ápolás

erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

május 1-jétől június 30-ig (MVH által kiadott formanyomtatványon).

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kapcsolódó joganyag száma*:

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

Kapcsolódó adatok (2008-tól EMVA-val közösen):

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken.

Indulás időpontja: 2010.

Támogatási célterületek:

mezőgazdasági területek több célú, alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával:

fás legelők, mezővédő fasorok létrehozása energia- illetve hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel

tág hálózatú ipari fa előállítását célzó faállománnyal együtt

továbbá erdei gyümölcs-, gyógynövény- valamint méztermelést szolgáló fás és lágyszárú növények termesztésével

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

május 1-június 30.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kapcsolódó joganyag száma*:

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, mellékletei és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Indulás időpontja: 2010.

Támogatási célterületek:

Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása célprogram

Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram

Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram

Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport

Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram

Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása célprogram

Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram

Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

október 1-31.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kapcsolódó joganyag száma*:

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

Indulás időpontja: 2009.

Támogatási célterületek:

A szerkezetátalakítás megvalósítása:

erdőállomány alatti erdősítéssel

tarvágást követő fafajcserével

fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel

fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel

állománykiegészítéssel

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

október 1-31.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerintilletékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kapcsolódó joganyag száma*:

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvény létesítése

Indulás időpontja: 2007, illetve az új jogszabály alapján 2010

Támogatási célterületek:

faj/fajtaszerkezet-változtatása

újratelepítése

kiegészítő jellegű telepítés

új telepítés

termőre fordulásig történő ápolás

öntözés

öntözéskorszerűsítés

támrendszer kiépítése

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
március 1. és március 31. között

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:
a 2010 előtt benyújtott támogatási kérelmek esetében az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig
augusztus 1- 31. között a megvalósított és a májusban lejelentett ültetvényekhez további elszámolások nyújthatók be
2011-től évente az egységes kérelem keretében, valamint augusztus 1-31. között a megvalósított és május hónapban az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

Kapcsolódó joganyag száma*:

35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése

Indulás időpontja: 2008.

Támogatási célterületek:

gépbeszerzés.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2011-től március 1-31.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltségre

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

2011 ben még nem nyílt meg támogatási időszak, a jogszabály módosítás alatt áll

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

lakhely/székhely szerint illetékes Megyei MVH Kirendeltség.

Kapcsolódó joganyag száma*:

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet és annak módosításai –MÓDOSÍTÁS ALATT!

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

EMVA szaktanácsadás.

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

A Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatás után vehető igénybe

a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés

a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása

a gazdálkodás összteljesítményének javítása esetében

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

az adott évben hatályba lépő szerződésekre vonatkozóan

január 1.-31. között

május 1.-31. között

szeptember 8. – október 8. között

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

Területi Szaktanácsadási Központ részére, aki továbbítja a TSzK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségére.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

január 1.- március 3. között

április 1.-30. között

július 1.-31. között

október 1.-31. között

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

Területi Szaktanácsadási Központ részére, aki továbbítja a TSzK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségére.

Kapcsolódó joganyag száma*:

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Támogatás megnevezése:

Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

2004. május 31-ig telepített erdőkre

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 15-től december 15-ig.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kapcsolódó joganyag száma*:

122/2007. (X. 19.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

Indulás időpontja: 2008.

Támogatási célterületek:

Az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:

természetes mageredetű erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt

természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében

mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt

befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:

természetes mageredetű erdőfelújítás

természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében

mesterséges erdőfelújítások

tuskózás

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 15-től december 15-ig.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kapcsolódó joganyag száma*:

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás

Indulás időpontja: 2010.

Támogatási célterületek:

a támogatás célja a többségében nem állami tulajdonú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakmai színvonalának emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének és gyakorlásának biztosítása

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

április 30-tól június 15-ig

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

lakhely/székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül

Kapcsolódó joganyag száma*:

50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet és annak módosításai
*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

————————————————————————————————————–

Támogatás megnevezése:

Fiatal erdők állománynevelése – KIDOLGOZÁS ALATT!

Indulás időpontja: 2010.

Támogatási célterületek:

az erdősítés befejezését követő ötödik év végéig befejezett ápolásra

az erdősítés befejezése utáni ötödik évet követő és az első gyérítést megelőző időszakban végzett tisztításra

az erdőtervben tisztításra vagy törzskiválasztó gyérítésre tervezett erdőkben a törzsnyesésre

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

Kapcsolódó joganyag száma*:

A rendelet* kidolgozás alatt áll, megjelenése 2010. -ben várható. Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

vissza

——————————————————————————————-