Tájékoztató!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az MVH elkészített egy Rövid erdős EK összefoglaló 2011 kivonatot az „Egységes Kérelem erdős jogcímek elektronikus kitöltéséről és benyújtásáról”, amely jó segítséget ad azoknak a gazdálkodóknak, akik maguk készítik el Kérelmüket.
Amit hangsúlyozottan szeretnénk kérni azoktól az erdőgazdálkodóktól, akik meghatalmazás útján falugazdász, vagy kamarai tanácsadó segítségével, mint technikai segítségnyújtóval végeztetik ( ez a szolgáltatás ingyenes) a kérelemkitöltést, hogy a beadási időszak elején menjenek el a falu- gazdászhoz, vagy kamarai tanácsadóhoz és az összes létező határozatot és mérési jegyzőkönyvet vigyék magukkal.
Inkább az elején derüljön ki, hogy a méréssel valami gond van, és így még lesz idejük a benyújtási időszakban új méréssel azt korrigálni.

Fontos egyéb információ!

Az MVH honlapján megjelent az alábbi változás bejelentés a meghatalmazás használatával kapcsolatban.

Változások meghatalmazás használatánál
2011-03-30 11:38
„Amennyiben egy ügyfél meghatalmazott útján kíván kérelmet benyújtani, a kérelem beadásához szükséges előzetesen meghatalmazást készíteni.
Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, és ehhez a saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően a „G946 Meghatalmazás rögzítés” menüpontot kell kiválasztani. A meghatalmazást minden esetben ki kell nyomtatni és alá kell írni. Fontos változás, hogy az aláírt meghatalmazás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni,
a harmadik példányt legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését (például kifizetési kérelem benyújtása) megelőzően húsz nappal el kell juttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére.”

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök