FONTOS!!! MÉGIS LESZ SZAKIRÁNYÍTÓI TÁMOGATÁS AZ IDÉN!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Mint az eddigi tájékoztatásokból kiderült, az idei költségvetésben az erdészeti szakirányítás támogatására nem terveztek felhasználható keretet. A MEGOSZ mindent megtett annak érdekében, hogy a szakirányítói hálózat ne hulljon darabokra és finanszírozása az ismert gazdasági nehézségek ellenére is megoldódjon. Ezért a legkülönbözőbb fórumokon és döntéshozói szinteken megkerestük az illetékeseket – itt szeretnénk megköszönni az ebben a folyamatban résztvevő tagtársaink segítségét -, de határozott ígéretet nem kaptunk. Ekkor a társszervezetekkel (OEE, FAGOSZ, MERSZ) közös levélben a vidékfejlesztési miniszterhez fordultunk kérésünkkel. Ezt követően, hogy a levélben foglaltakat szóbeli indoklással, kiegészítéssel is megtámogassuk, Répászky Miklós tagtársunk a négy aláíró szervezet megbízásából eljárt a szakminisztériumnál és a közelmúltban találkozott Kardeván Endre államtitkár úrral.

A megbeszélés során határozott ígéretet kapott az erdészeti ügyekben illetékes államtitkártól, hogy az erdészeti szakirányításra a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírást követően még ebben az évben a 2010 évihez hasonló szinten támogatást fog biztosítani!

Ezt az ígéretet a magánerdő gazdálkodás rendkívüli  sikereként értékelhetjük és ezúton is szeretnénk köszönetet mondanitársszervezeteink: az Országos Erdészeti Egyesület, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, a Magyar Erdőgazda Szövetség vezetőségének és tagságának támogatásukért. Külön hálás köszönetünket fejezzük ki Répászky Miklós erdészeti szakirányítónak az ügy érdekében kifejtett rendkívül hathatós segítségéért.

Arra kérünk valamennyi erdészeti szakirányítót, hogy a fentiek ismeretében a tavalyihoz hasonlóan folytassák az idén is szakmai tevékenységüket. Kérjük, hogy a vidékfejlesztési erdészeti jogcímek és a magánerdészeti közfoglalkoztatással kapcsolatban ugyanolyan körültekintéssel és alapossággal végezzék munkájukat, mint az erdőtörvény által előírt feladatok elvégzésénél annak érdekében, hogy így is demonstráljuk az erdészeti szakirányítás nélkülözhetetlen eleme a magyar magánerdő gazdálkodásnak és érdemes a támogatásra.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök

MEGOSZ