Rendkívüli erdészeti szakirányítói értekezlet összehívása

Tisztelt Magánerdős Szakirányító és Közfoglalkoztató Társaim!

Legutóbbi híradásunk még arról szólt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárának határozott ígéretét bírjuk arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi erdészeti szakirányítás támogatását a szaktárca biztosítja. Sajnos azonban a jelenlegi helyzet szerint sem az idei, sem a jövő évi költségvetésben erre nem szánnak egyetlen forintot sem! Tudomásunk szerint ugyan az eredeti 2012. évi költségvetésben ott szerepelt a 900 millió forintos keretigény, azonban ezt az egyeztetések során kihúzták. A MEGOSZ valamennyi fórumon és minden fontos döntéshozónál eljárt és ma is lobbyzik a szükséges összeg átcsoportosítással, vagy pótforrásból történő biztosítása érdekében, de eddig csak újabb ígéreteket kaptunk.

Mivel – ismerve a költségvetés helyzetét és az annak módosítására tett eddigi kísérletek kudarcait – nem sok esélyt látunk sem az idei, sem a jövő évi szakirányítás nemzeti forrásból történő finanszírozására, a kialakult válságos helyzetben rendkívüli szakirányítói értekezletet hívunk össze

2011. november 22-én (kedden) 10,00 órára

az Erdészeti Információs Központ Nagytermébe (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

Döntenünk kell az erdészeti szakirányítás jövőjéről, a kialakult helyzetben megteendő lépésekről, végiggondolva azok következményeit is. Nagyon kérünk mindenkit, hogy tekintettel a téma fontosságára, minél többen jöjjenek el, hiszen itt már nemcsak az erdészeti szakirányítás, de a vidékfejlesztési jogcímek további sorsa, az erdészeti közfoglalkoztatás folytatása, a magánerdők közjóléti, védelmi funkcióinak jövőbeni biztosítása, általában a magyar magánerdő gazdálkodás jövője, további működése a tét!

1. Értekezletünk első részében rövid tájékoztatót adunk a 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatás folytatásáról (a jövő évi benyújtandó kérelmek várható tartalmára vonatkozó anyagot mindenki megtalálja a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org), amit kérünk, szíveskedjenek áttanulmányozni és az azzal kapcsolatos kérdéseket az értekezleten feltenni).

2. A második napirendi pont keretében az erdészeti szakirányítás aktuális helyzetét és az ezzel kapcsolatos megteendő lépéseket vitatnánk meg.

3. Ezt követően az Egyebek napirendi pont keretében a további felvetődő kérdéseket, problémákat tárgyalnánk meg.

Kérem még egyszer, hogy lehetőség szerint mindenki jöjjön el, mert nagy szükségünk van egy széles körben megvitatott és elfogadott programra és cselekvési tervre!

Budapest, 2011. november 14.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi Jȯzsef