Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatás Iránt Érdeklődő MEGOSZ Tagok!

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy az idei pályázók döntő többsége szinte 100 %-a azt jelezte, hogy 2012-ben is legalább az idei létszámmal folytatni tervezi a programot. Ugyanakkor reméljük, hogy sok új közfoglalkoztatóis belép jövőre a magánerdős programba.
Ezért annak érdekében, hogy a következő évi munka minél gyorsabban és zökkenőmentesen beindulhasson, a következő menetrend betartását javasoljuk:

1. 2012. januárjának első felében mindenki keresse meg a székhelye szerint illetékes Munkaügyi Központot és ott egyeztessen személyesen a benyújtandó kérelem- mel, illetve a foglalkoztatni tervezett dolgozók személyével kapcsolatban

2. Ennek alapján mihamarabb jelentsék be munkaerőigényüket ugyanezen Munkaügyi Központnál.

3. Mindezek figyelembe vételével készítsék el és nyújtsák be (2012.február 01-nél nem hamarabb) közfoglalkoztatási kérelmüket. A benyújtandó Kérelem űrlapjait és mellékleteit mellékelem.  A benyújtás kezdetének pontos időpontjáról időben értesítést fogunk küldeni.

4. Ezt követően várhatóan legalább 2 hét lesz az elbírálás ideje, majd értesítik a kérelmet benyújtókat a döntésről.

5. Ezek után, várhatóan február második felében megtörténhetnek a hatósági szerződés kötések és elkezdődhetnek a programok.

A magánerdészeti közfoglalkoztatás keretében támogatható tevékenységek a következők lehetnek majd:

Az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok keretében:

* Vágástakarítás, ha annak dokumentált célja a szociális tűzifaprogramon keresztül a rászorultak tüzelőanyaghoz juttatása(figyelembe véve a tűzifa igénylésének módját, árképzésének feltételeit)

* Árvíz levonulásának szabad biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység
* Közjóléti eszközök kihelyezése, felújítása, karbantartása
* Erdészeti feltáró utak karbantartása
* Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken aparlagfű és más gyomnövények irtása

Továbbá:

* A természeti károkat szenvedett erdőterületetek rehabilitációja
* Erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölése, karbantartása
* Határjelek és környezetének karbantartása
* Tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása
* Kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása
* Az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítása.

Kérjük szíveskedjenek mindezekről a környezetükben élő, a magánerdős közfoglalkoztatás iránt potenciálisan érdeklődő erdőgazdálkodókat is tájékoztatni.
Természetesen a MEGOSZ, ahogy eddig is, folyamatosan nyomon kíséri az eseményeket, arról tájékoztatást ad, összegyűjti az esetleges kérdéseket és segítséget nyújt a kérelmek kitöltésénél.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök