Tájékoztatás az erdészeti jogcímek kifizetéseivel, határozathozatalaival kapcsolatban!

A MEGOSZ tagok irányából megfogalmazódó kérdések alapján a közelmúltban megkerestük az MVH-t és információt kértünk a II. tengelyes erdészeti jogcímek kifizetéseivel, határozat hozatalaival kapcsolatban.

A választ a mai napon kaptuk meg és lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

A 2011. évi kifizetési kérelmek ügyintézését és a kifizetését az MVH két erdős jogcím esetében megkezdte.

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT-s erdőtelepítések) alapján megvalósuló mezőgazdasági területek erdősítése támogatási jogcímre benyújtott 4224 kifizetési kérelem közül 3371 kérelem került utalványozásra!

2. Az EMVA-ból finanszírozott agrárerdészeti rendszerek jogcímre benyújtott 22 db kifizetési kérelemből 10 kérelem került kifizetésre.

Az eddig kifizetett támogatás a két jogcímet érintően 2011. gazdasági évre meghaladja a 3,5 Mrd Ft-ot.

A többi erdészeti jogcím esetében, a mezőgazdasági területek első erdősítése, erdő környezetvédelem, erdészeti potenciál támogatások kifizetése 2012. január 20-tól várhatóak és legkésőbb április 30-ig be is fejeződnek.

Az említett jogcímek kifizetését a területet és az ügyfeleket érintő ellenőrzések hátráltatják.

Részletezve: a területet érintő ellenőrzéseknél figyelik, hogy a kifizetési kérelmekben megjelölt erdősítéssel érintett parcella területe és a blokkban lévő többi területalapú támogatások területének összege nem haladja-e meg az adott blokkban igényelhető támogatható terület mértékét.

További ellenőrzést jelent, a kölcsönös megfeleltetés betartása. A közvetlen kifizetések és bizonyos vidékfejlesztési támogatások kedvezményezettjeként nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi kívánják arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokat betartsák.Ha az ellenőrzés meg nem felelést tapasztal, akkor a szankció mértéke az ügyfél által benyújtott, a kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó jogcímek vonatkozásában, minden kérelemre hatással van. Azonban ahhoz, hogy a megállapítást kifizetés kövesse, az ügyintézés menetének meg kell várnia a kölcsönös megfeleltetés döntésének jogerőre emelkedését is.

Sajnos ezen komplex ellenőrzések nem minden esetben zárulnak le a kifizetési kérelem benyújtásának évében, de az MVH – a tájékoztatás szerint – azon van, hogy a fent említett legkésőbbi határidőig minden termelő, gazdálkodó a támogatásához hozzájusson.

Erdészüdvözettel:

Sárvári János

MEGOSZ