FONTOS! SÜRGŐS! Újabb MVH tájékoztatás a I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeinek határozathozatalairól és kifizetéseiről

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az ÚMVP I. és II. tengelyes erdészeti jogcímeivel kapcsolatos újabb érdeklődésünkre az MVH-tól gyors választ kaptunk, aminek lényegét az alábbiakban közöljük és ajánljuk a tagság szíves figyelmébe.

II. tengely:
Erdő-környezetvédelmi jogcím:
Az Erdő Környezetvédelmi (EKV) jogcím kérelmek támogatási határozatainakgenerálása és a gazdálkodók felé történő kipostázása előreláthatóan március első felében megtörténik majd.Az elutasított kérelmekről hamarabb,már februárban kézhez fogják venni elutasító határozataikat a pályázók.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a célprogramban vállalt tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségre kezdhetik meg az erdőgazdálkodók. Ez egyfajta opció, kockáztatni nem kötelező, a vállalt kötelezettség elvégzésével megvárható a támogatási határozat közlése, megelőzve ezzel a felesleges  munkát és pénzt, egy esetleges elutasító határozat születése esetén.
Fontos továbbá, hogy a rendelet a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelem benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig ad lehetőséget.
Ez azt jelenti, hogy az erdőgazdálkodóknak a támogatási határozat közlését követően két naptári év áll rendelkezésükre, hogy támogatott kérelem esetén a kötelezettség elvégzését követően kifizetési igényüket jelezzék az MVH felé.
Természetesen idén is, mint eddig minden évben, kifizetési igényüket a gazdálkodók a támogatási határozat iratazonosítójának hiányában is megtehetik. Az egységes kérelem benyújtó felülete erre lehetőséget ad.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem benyújtható a megfellebbezett támogatási határozat birtokában is, felülvizsgálat esetén a kifizetési kérelem a módosított támogatási határozat alapján kerül elbírálásra.

Mezőgazdasági területek első erdősítése:
Az NVT-s erdőtelepítési kérelmekkel kapcsolatban a korábbi tájékoztatónkban jelzett, még ki nem fizetett kérelmeket (részben a helyszíni ellenőrzéssel érintett ügyek, részben egyes bonyolultabb esetek) az MVH április közepéig igyekszik lezárni.
Az EMVA forrásból finanszírozott erdőtelepítésekkel kapcsolatban a kifizetési kérelmek támogatási összegeinek utalása a tervek szerint februárban megkezdésre kerül, a támogatási kérelmek határozatait pedig a Minisztérium forrás allokációját követően azonnal eljuttatják a pályázóknak.

I. tengely
Erdészeti géptámogatások:
A második körös erdészeti géptámogatások első kifizetés kérelmeinek rövidített, 9 hónapos benyújtási határidejének feloldására vonatkozóan az MVH-tól az alábbi tájékoztatást kaptuk, ami szerint a probléma a jelzett 36/E kiegészítő paragrafussal megnyugtatóan megoldódni látszik:.

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.(IV.17)FVM rendelet és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 124/2011. (XII. 21.) VM rendelet 2011. december 22. napjával hatályba lépett módosítása alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet   (a továbbiakban: Vhr.) kiegészült a 36/E. §-sal, amely ekként rendelkezik:

„36/E. § Mentesül a 24. § (1) bekezdésben foglaltak alól azon ügyfél, aki az Európai Mezőgazdasági Vidék- fejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján 2010. június 1. és 2010. június 30. között nyújtotta be támogatási kérelmét.”

A Vhr. 24. § (1) bekezdése értelmében „az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.”

A fenti jogszabályi módosulás alapján tehát e jogcím keretében azon ügyfelek, akik támogatási kérelmüket 2010. június 1. és 2010. június 30. között nyújtották be, mentesülnek a 9 hónapos kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség alól.
A Vhr. 24. § (2) bekezdését az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: 17/2011. (III. 4.) VM rendelet) 2011. március 5. napi hatállyal módosította, s akként rendelkezett, hogy „Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezett- séget teljesíteni.” A Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint e bekezdést  hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.”
Tekintettel e jogszabályi rendelkezésekre a 2011. március 5. napja előtt jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával, míg a 2011. március 05. napja után jogerős támogatási határozatok esetében a 80%-ával kötelesek elszámolni. Azonban a jogcímben 2011. március 05. napja után csak jogorvoslati eljárásban került sor határozathozatalra.”

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök