Erdészeti Géptámogatást Elnyertek Figyelmébe!

MVH 20/2012. számú Közleménye

Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a fenti számú MVH Közleményt az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet kiegészítéséről a korábbi, a MEGOSZ honlapra 2012. január 14-én felkerült, MVH-s tájékoztatónkban már részletesen szóltunk. A rendelet 36/E §-a megoldást kínál a korábban géptámogatást benyújtott azon ügyfeleknek, akik támogatási kérelmüket 20101 június 01-30. között adták be és még nem nyújtották be első  kifizetési kérelmüket.
Az MVH-s határozat részletes eligazítást nyújt a támogatás kifizetésének igényléséről. Kérjük tanulmányozzák át figyelmesen!

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök