MVH hírlevél 27.szám

isztelt MEGOSZ Tagok!

Szíves tájékoztatásul küldjük az MVH 27. számú hírlevelét, melyben külön
felhívjuk figyelmüket a
„Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 20/2012. (I.20) közlemény módosításáról megjelent*27/2012. (II.09.) számú MVH Közlemény-re.
Figyelmükbe ajánljuk még az e-monitoring felület használatáról szóló
oktató és tájékoztató filmet, továbbá a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA)
támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól megjelent 28/2012. (II. 10.) számú MVH Közleményt.

Üdvözlettel:

Sárvári János
MEGOSZ