MVH-s válaszok az erdőszerkezet átalakítási és erdőtelepítési jogcímekkel kapcsolatos MEGOSZ felvetésekre

A MEGOSZ tagoktól érkezett felvetések és konkrét ügyek kapcsán az alábbi problémákra kértünk választ az MVH-tól:

1.     Többen jelezték, hogy a 2010. évben benyújtott erdőszerkezet átalakítási pályázatokra, továbbá az ezekre a területekre vonatkozóan 2011. májusában benyújtott kifizetési kérelmeikre még nem kaptak válasz, illetve még nem történt meg kifizetés.
2.     A 2011. évi erdőtelepítési pályázatok esetében szintén többen jelezték, hogy a közelmúltban megkapott MVH-s határozatokban nem fogadták el jogosultságukat a jövedelempótló támogatás igénylésére azzal az indokkal, hogy a kérdéses területekre korábban nem igényeltek és kaptak földalapú támogatást. Ezzel szemben a kérelmezők bizonyítani tudják ennek ellenkezőjét. Lehetséges, hogy valamilyen rendszerhiba miatt történtek téves határozat-hozatalok. Ha ez így van, akkor azt szeretnénk kérni, hogy mielőbb történjen meg a felülvizsgálat és a határozatok korrigálása annak érdekében, hogy ezek a pályázók is időben elvégezhessék a szükséges tavaszi munkákat.
A rövid idő alatt megkapott válaszok lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

1.    A 2010. évi Erdőszerkezet átalakítással érintett kérelmek sajnos még mindig  nem kerültek elbírálásra. A jogcím öt célprogramja közül ugyanis három de minimis korlátozással érintett, ez azt jelenti, hogy a beérkezett 83 db kérelemből 80 (!) esik ilyen korlátozás alá. Tehát nincs még támogatási határozatuk „Támogatási határozat iratazonosítója” nélkül pedig hiába is igényelték le a „Kifizetési kérelmet”, nem lehet azok ügyintézését elkezdeni. Ezzel kapcsolatban a  Vidékfejlesztési Minisztériumnak a korlátozást feloldó válaszáig nem tudják a kérelmeket lezárni.
2.     A 2011. évi „EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése” jogcímre benyújtott támogatási kérelmek elbírálásakor több esetben valóban nem lettek figyelembe véve a „2011. évi egységes területalapú támogatás” kifizetése iránti kérelmek döntései. Ennek oka, hogy a támogatási határozatok elbírálásakor még nem rendelkezett a hivatal jogerős „Területalapú támogatási kérelmek” helytadó/részben helytadó határozattal.
Azon ügyfelek esetében, akik az erdőrészlet blokkba eső területükre jogosultak normatív területalapon járó támogatásra, azoknál a támogatási határozatok felülvizsgálata saját hatáskörben rövidesen megtörténik majd. Azon ügyfelek, akik a jövedelempótló támogatás elmaradása miatt jogosan nyújtottak be fellebbezést, azoknál szintén megtörténik majd  a döntések saját hatáskörben történő felülvizsgálata.
Ez a gyakorlat működik már évek óta, és éppen azt a  célt szolgálja, hogy minél előbb megkapják az ügyfelek a telepítési részről a döntést  és ne kelljen megvárni, amíg „Területalapú támogatási kérelmek” helytadó/részben helytadó határozattal rendelkezzenek. Megjegyezzük, ezért is fontos, hogy a jogos panaszok esetében minél hamarabb benyújtásra kerüljenek a fellebbezések.

Mindkét ügyben Szövetségünk viszontválaszában sürgette a megoldást, jelezve, hogy a késedelmes határozathozatalok elbizonytalanítják a további pályázatok benyújtásától az erdőgazdálkodókat.

Erdészüdvözlettel:

Sárvári János
ügyvezető elnök