A földalatti gombák gyűjtéséről !

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Szíves tájékoztatásul mellékelem a vidékfejlesztési miniszter nemrég megjelent 24/2012. (III. 19.) VM rendeletét a földalatti gombák gyűjtéséről.

A rendeletben leírtakhoz a következő kiegészítéseket tesszük:

Az 1-8. § 2013. január 1-től lép hatályba, de a rendelet 10. §-a  mától hatályos, mely most teszi teljessé az induló  „Erdővédelmi kárbejelentő lap” alkalmazását a Vhr. 37. §-ának módosításával.

A rendelet 10. § (3) bekezdése a Vhr. 54. §-át egészíti ki, ami az erdő igénybe-vételére vonatkozó szabályozást jelent.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök