MEGJELENT AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ ERDŐTELEPÍTÉSI RENDELETEKET(NVT, EMVA) MÓDOSÍTÓ JOGSZABÁLY!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 37/2012. (IV. 16.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben a
132/2004. (IX. 11.), valamint a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendeletek
módosításai találhatóak a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes szabályairól.

A rendelet olvasható a Magyar Közlöny 2012. április 16-án megjelent 45.
számában (8295 oldaltól a 8299 oldalig, nyomtatáskor a 45. oldaltól a
49. oldalig).

http://www.magyarkozlony.hu/

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök