Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezet!

Tisztelt MEGOSZ Tagok! 

A Vidékfejlesztési Minisztérium az alábbi tájékoztatása szerint az erdő-Natura rendelet napokon belül, várhatóan április 27-én megjelenik.
Mellékeljük a kihirdetésre tervezett rendelet szövegét és kérjük, hogy minden érintett kezdje meg az egységes kérelem benyújtásához szükséges elő-készületeket. A rendelet megjelenését követően részletes tájékoztatást teszünk közzé a MEGOSZ honlapján.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök

______________________________ ____________

Tisztelt Címzettek!

Értesítem Önöket, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból mai nappal megérkezett a kihirdetési engedély az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezetre vonatkozólag.
Tekintettel arra, hogy a rendelet legkorábban a pénteki Magyar Közlönyben tud megjelenni, az annak végrehajtásában, illetve alkalmazásában érintettek elõzetes tájékoztatását tartjuk szükségesnek, ezért mellékelten megküldöm a kihirdetési engedélyt kapott tervezet szövegét.

Segítõ közremûködésüket kérjük a támogatási kérelmek benyújtási feltételeinek mielõbbi biztosítása, valamint a potenciális kedvezményezettek
minél szélesebb körû tájékoztatása érdekében, hangsúlyozva, hogy az nem a végleges szöveg, de tartalmi változás már nem várható.

Üdvözlettel:

Galambos Annamária
osztályvezetõ