Megjelent a magánerdős Natura kompenzációs rendelet!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent a magánerdős Natura kompenzációs rendelet! Mintegy 10 milliárd forint támogatás hívható le, de nagyon sürget az idő!

A MEGOSZ már az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kezdetét megelőzően, a 2004. évi Natura területek kijelölését követően indítványozta, hogy a korlátozások miatti elmaradt haszon és árbevétel kiesés kompenzálására kaphassanak a magyarországi magánerdő tulajdonosok a mintegy 200 ezer hektár Natura-2000 hálózatba kijelölt erdőterületen támogatást. Ennek érdekében Szövetségünk a legkülönbözőbb fórumokon próbálta meg érvényesíteni a magánerdő tulajdonosok érdekeit a hivatásos és civil természetvédelem és a minisztérium illetékeseivel egy asztalhoz ülve.A rendkívül hosszú és sokszor megakadó egyeztetések végül 2011-12-ben eredményre vezettek és a magyar magánerdő egyik legnagyobb sikereként könyvelhetjük el, hogy az ezzel kapcsolatos támogatási rendelet az a Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól 41/2012.(IV.27.) szám alatt a Magyar Közlöny 51. számában megjelent és elérhető

a http://www.magyarkozlony.hu/

linkre kattintva. Ezúton köszönjük a VM, az MVH, az MgSzH és a természetvédelem illetékeseinek, civil szervezeteinek ennek érdekében kifejtett munkáját!

A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és megadott időn belül részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, (június 11-ig) meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az május 31-ig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat, június 1-11. között már szintén csak csökkenő támogatás mellett.

A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12 – 65 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafaj össze-tételének függvényében.

Kérjük, hogy mindenki terjessze ennek a lehetőségnek a hírét, hiszen az itt felhasználható keret meghaladja a 10 milliárd (!) forintot, ami példátlanul nagy összeg a magyar magánerdő gazdálkodás elmúlt két évtizedes történetében!

Mi a teendő, ha erdő-Natura támogatást szeretnék igénybe venni?

1. Ha meg akarom tudni, hogy van-e naturás erdőrészletem, akkor a hivatkozott blokklista a 40/2012.(IV.27.) IH közleményként található meg az alábbi linken:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401&year=2012#!DocumentBrowse

2. Amennyiben van támogatható naturás erdőterületünk, de még nincs bejelentett erdőgazdálkodója (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található:

http://www.mgszh.gov.hu/elerhetosegek

3. Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodónk az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervünk. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezzük az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtsunk be támogatási kérelmet.

4. Ezt követően forduljunk segítségért a legközelebbi falugazdászhoz, agrárkamarai tanácsadóhoz

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx

vagy erdészeti szakirányítóhoz a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában és – ha szükséges – az azt megelőző jogosultság megszerzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. A kérelmek benyújtásával kapcsolatban folyamatosan segítség kérhető az Agrárkamara ügyeleti számán: 06-40-888-300

Mint említettük, az egységes kérelmek szankciómentes benyújtására 2012. május 15-ig van lehetőség. Az egységes kérelmek részletes szabályait tartalmazó MVH Közlemény (53/2012.(IV.3.) megtalálható az MVH honlapján a következő linken:

www.mvh.gov.hu<http://www.mvh.gov.hu/>

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan csökkenő támogatási mértékre, de egészen június 11-ig lehetőség van a kérelmek pótlólagos benyújtására!

Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükönaz erdőgazdálkodást,  akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására 2013-ban is lehetőség lesz és akkor is alapfeltétel marad, hogy az erdőrészletnek legyen bejelentett erdőgazdálkodója.

A MEGOSZ nemcsak a Naturás jogcím megnyitásáért tett sokat, hanem valamennyi kérelmezőnek támogatást, folyamatos információt is szeretne nyújtani, ezért, ha a Natura jogcímmel kapcsolatban bárkinek kérdése van, hívja a 06-1-391-42-90 számot munkaidőben, küldjön e-mailt címünkre(megosz@mail.datanet.hu), vagy érdeklődjön munkaidőn túl, akár hétvégén is a 06-30-455-22-61 mobilszámon.

Eredményes kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök