Megjelent az Erdészeti potenciál, az Erdõ-környezetvédelmi intézkedések és az Erdõszerkezet átalakítás jogcímek módosító rendelete!!

Jelentõs egységár emelések az erdõkárok enyhítésére és az
erdõ-környezetvédelmi kifizetések alcímeire!
Megjelent a 44/2012. (V.3.) VM rendelet, ami többek között rendelkezik:
1. Az „Erdészeti potenciál helyreállítása intézkedés támogatási összegeinek jelentõs, több mint 2,5-szeres (!) emelésérõl, vagyis például az eddig igénybe vehetõ 873 Eurós hektáronkénti maximális támogatás mértékét 2365 Euro/hektárra növeli.
2. Az „Erdõ-környezetvédelmi” jogcím esetében pedig a támogatási
összegek átlagosan 40 %-os (!) megemelésérõl,
3. a „Közjóléti célú erdõk fenntartása” célprogramnál arról, hogy már nem csak a  korábbi lehatárolt erdõállományok részesülhetnek támogatásban, hanem például az akácerdõk is, hiszen közjóléti létesítmények itt is találhatók,végezetül
4. az „Erdõszerkezet átalakítás” intézkedés keretében már nem feltétel,
hogy a tarvágás a támogatási kérelem benyújtása elõtt megtörténjen, így
jelentõsen csökken a pályázók kockázatvállalása!

Az errõl szóló részletesebb ÚMVP MB Irányító Hatóság által kiadott
közleményt a
http://www.kormany.hu/download/9/5b/80000/43-2012%20IH%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf#!DocumentBrowse
linken olvashatják,
míg a rendelet szövege a:
http://www.magyarkozlony.hu/
linken letölthetõ és a Magyar Közlöny 53. számának 8904-8937. oldalán
olvasható.

A fenti módosításokat a MEGOSZ hosszú idõ óta szorgalmazta, többet maga
kezdeményezett, ezért  külön is nagy öröm számunkra,
hogy a Fiatal erdõk ápolása és az Erdõ-Natura jogcímek megnyitását
követõen ezek a magánerdõ szempontjából rendkívül pozitív változások is
életbe léptek. Külön köszönet illeti a szakmai és jogszabályalkotó stábot!
Kérjük mindenki figyelmesen tanulmányozza át a megjelent rendeletet és
minél többen pályázzanak, éljenek a bõvülõ lehetõségekkel!

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ alelnök