Segédlet a Naturás kérelmek kitöltéséhez, felvetődött kérdések és válaszok Natura 2000,erdőnevelési beavatkozások, illetve erdőszerkezet átalakítási jogcímekkel kapcsolatban

Szövetségünk számos kérdést kapott és válaszolt meg a különböző
erdészeti jogcímekkel kapcsolatban. Most segítségként  az alábbiakban
közöljük ezeket.
_
Erdő Natura:_
1. Segédlet az erdő Natura „Egységes Kérelmek” benyújtásához, a felület
kitöltéséhez, azaz hogyan és mit kell kitölteni az „Egységes Kérelem”
benyújtásakor a számítógép által felkínált felületen?
A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával (blokkazonosító), valamint a községhatár, erdőtag, erdőrészlet azonosítójának megadásával kell teljesíteni. A felületen az 5-ös adatblokkban az „EMVA erdős jogcímek” kipipálása után csak a 6-os és a 7-es adatblokkokat kell kitölteni a fent említett adatokkal. Mennyiséget, támogatási határozat iratazonosítóját, táblaadatot nem kell megadni, ezért táblarajz sem kell, így további adatblokk kitöltésére nincs szükség ezen jogcím igénylésénél.
További kérdés esetén hívja a_  06-30-330-2347_agrárkamarás telefonszámot.

2. Melyik lista alapján döntik el a kérelmek elbíráláskor, hogy az adott erdőterület valóban a Natura hálózat része és így jogosult támogatásra?
Mérvadó a blokkazonosítós lista, (a 40/2012. (04.27.) IH közlemény), ami az alábbi linken érhető el, mert csak az abban foglalt erdőrészletekre fogadnak majd el erdő naturás kérelmeket:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=5&type=401&year=2012#!DocumentBrowse
_
Erdőnevelési beavatkozások_  (befejezett ápolás, tisztítás, nyesés) jogcímnél a számlán feltüntetett nettó, vagy a bruttó összeg 50 %-át lehet megigényelni támogatásként?
Aki ÁFA visszaigénylésre jogosult, annak a nettót veszik figyelembe, mert hiszen visszakapja az ÁFA-t, aki pedig nem visszaigénylős, annak a bruttót támogatják. A nettó összegeket kell feltüntetni, és azt, hogy
ÁFA visszaigénylő-e a kérelmező, vagy sem.

Milyen adatokat kell megadni a kérelemnél az _Erdőszerkezet átalakítási_ jogcímnél?
ENTB (erdőszerkezet átalakítás) esetén:
–          községhatár
–          tag
–          részlet
–          mennyiség mezőt csak akkor kell tölteni, hogyha RÉSZ
erdőrészleten valósított meg ENTB-ba), bb), bc) célprogramok esetében
–          jogcím-célprogram
–         részterületnél kell TÁBLARAJZOT készíteni, az idén először!
Vagyis ennél a jogcímnél csak részerdőrészletnél kell területadat, naturánál pedig (lásd az 1. pontban leírtakat) nem kell.

Sikeres pályázást és kérelembenyújtást kívánunk és folyamatosan állunk továbbra is az érdeklődők rendelkezésére!

Erdészüdvözlettel:

Sárvári János
ügyvezető elnök