Az első tényszámok és becsült adatok a Fiatal erdők ápolása és az Erdő-Natura jogcímmel kapcsolatban

Összeült a Monitoring Bizottság Erdészeti Albizottsága

A Monitoring Bizottság Erdészeti Albizottsága 2012. június 13-án ülést tartott, amelynek során áttekintették a közelmúlt erdészeti jogcímeit érintő legfontosabb, döntő többségükben rendkívül pozitív változásokat s a május elejétől megnyílt, nem rég lezárult két új jogcímmel kapcsolatos első adatokat.

Az MVH tájékoztatása szerint:

– a Fiatal erdők ápolása jogcímre 532 db kérelem érkezett be, ami 9-10 erdőrészlet/kérelmet alapul véve, mintegy 4720 erdőrészletet érint és közelítőleg 1 milliárd forintos támogatási igényt jelent.
– az Erdő-Natura jogcím keretében, a június 06-i állapot szerint 2167 kérelmet nyújtottak be, ami becslések szerint 22500 erdőrészletet és mintegy 112000 hektárt jelent, míg támogatási igényként közelítőleg 3,5 milliárd forintot fed le.
Figyelembe véve a körülményeket és a tájékoztatásra rendelkezésre álló idő rövidségét, a magánerdő és Szövetségünk jól vizsgázott. Reményeink szerint megfelelő előkészítéssel mindkét jogcímen a rendelkezésre álló keretet a jövő év végéig maradéktalanul kitölthetjük. Ezúton is köszönjük a VM, az MVH, az erdészeti szakhatóság, az Agrárkamara, a falugazdászok és az erdészeti szakirányítók, valamennyi érintett magánerdő tulajdonos és gazdálkodó hathatós támogatását!
Az Erdészeti Albizottság áttekintette a 2014-20 közötti uniós költségvetési időszak vidékfejlesztési erdészeti jogcímeiben várható főbb változásokat is, amelyeket a mellékelt táblázatban adunk közre. Az egyes jogcímekkel kapcsolatos, a Magyarországot leginkább érintő erdészeti álláspontra vonatkozóan az Albizottság az alábbi ajánlást fogalmazta meg az Irányító Hatóság felé, kérve annak képviseletét a hátralévő uniós tárgyalások során:

“1. Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások” (16. cikk) keretében kérjük, hogy ne csak a mezőgazdasági művezetés, hanem az erdészeti művezetés (szakirányítás) is támogatható legyen, mivel egy-egy ilyen jól működő hálózat valamennyi uniós tagországban az erdészeti jogcímek hatékony és célirányos működtetésének is előfeltétele.

2. Az erdősítés és fásítás (23. cikk) jövedelempótló támogatásának tervezett megvonását nem tudjuk elfogadni, ezt az elképzelést el kell vetni, mivel az a magyarországi új erdők létrehozását alapjaiban veszélyezteti a következő költségvetési ciklusban.

3. Támogatjuk valamennyi szóba jöhető cikk vonatkozásában a jogosultságok kiterjesztését az állami erdők körére is.”

Dr. Sárvári János
a MEGOSZ ügyvezető elnöke,
az ÚMVP MB Erdészeti Albizottság elnöke