Vadászati törvény módosítása

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az Országos Magyar Vadászkamarától az alábbi levél kíséretében megkaptuk az Országos Magyar Vadászati Védegylettel közösen kialakított szempontjaikat a hatályos vadászati törvény módosításához.
Az előbb említett szempontokat és annak kísérő levelét mellékeljük azzal a kéréssel, hogy az abban foglaltakkal, illetve a vadászati törvény módosításával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szíveskedjenek legkésőbb 2012. szeptember 15-ig a MEGOSZ titkárságára eljuttatni.
Kérem, hogy minél többen tiszteljenek meg véleményükkel, hiszen rendkívül fontos, a magánerdő gazdálkodást számos ponton érintő társtörvényről van szó!

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

___________________________

2012.07.10. 15:16 keltezéssel, Országos Magyar Vadászkamara írta:

Az Országos Erdészeti Egyesület és a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége elnöke részére

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Elnök Úr!

Az OMVV és az OMVK Elnökségének, illetve Választmányának és Közgyûlésének döntése értelmében a lehetõ legszélesebb körû konzultációt kell folytatni a vadászati törvény módosítását illetõen. A konzultáció célja, hogy kerüljön felszínre és lásson napvilágot minden olyan építõ gondolat és javaslat, mely elsõsorban a vad érdekét szolgáló, idõtálló vadászati törvény megalkotását segíti elõ.
Fentiek értelmében tisztelettel kérem Elnök Urat, hogy a Védegylet és a Kamara vezetõinek levele , valamint a mellékletben megadott szempontok figyelembevételével szakértõik közre-mûködésével, segítsék elõ egy idõtálló vadászati törvény létrehozását.

Véleményüket, javaslataikat legkésõbb 2012.szeptember végéig szíveskedjenek az OMVV, illetve OMVK központjába, 1027 Budapest, Medve u. 34-40. címre megküldeni.

Üdvözlettel:

Pechtol János

fõtitkár