Erdőtörvény módosító javaslatok összegyűjtése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!A jelenleg hatályos Erdőtörvény megjelenését követően 2010 nyarán felkérést kaptunk a minisztériumból az Erdőtövénnyel kapcsolatos módosító javaslat megtételére. Ennek a MEGOSZ és a MERSZ közösen eleget téve az alábbi kísérőlevéllel 2010. szeptember 30-án megküldték a mellékelt javaslatot , amire eddig nem kaptunk érdemi választ. Az Erdőtörvény módosítása ismét napirenden van, ezért szeretnénk összegyűjteni az időközben megjelent jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok fényében a magánerdősök véleményét és konkrét szövegszerű véleményét a 2009 . évi Erdőtörvénnyel kapcsolatban.
Fentiek alapján kérjük, hogy konkrét javaslataikat legkésőbb _*2012. szeptember 15-ig*_ szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ titkárságára.

Köszönettel és üdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök

______________________________________________________

Vidékfejlesztési Minisztérium

Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály

Tárgy: MEGOSZ-MERSZ Erdőtörvény felülvizsgálati javaslata

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozással az erdészeti jogszabályok felülvizsgálata tárgyában Főosztályuktól kapott, augusztus 05-i keltezésű, illetve az abban foglalt határidőt szeptember 30-ra módosító, augusztus 27-i elektronikus levelükre, a hatályos (XXXVII/2009.) Erdőtörvénnyel és az ahhoz csatlakozó végrehajtási rendeletekkel kapcsolatban, az alábbi választ adjuk.

A felhívás nyomán a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) és a Magyar Erdőgazda Szövetség (MERSZ), mint a magánerdő gazdálkodás legfontosabb szakmai szövetségei és érdekképviseletei, a jelenleg hatályos Erdőtörvény módosítására a Kormányprogramnak az adminisztráció egyszerűsítésére, a munkahelyek teremtésére, a gazdálkodás működőképességére és az élhető vidék fejlesztésére vonatkozó irányelveit messzemenőkig figyelembe vevő véleményt alakítottak ki. Úgy véljük, hogy a jogszabály felülvizsgálati folyamat eredményeként megújításra kerülő törvénynek a hatósági, tudományos, természetvédelmi, stb. szempontokon túl elsősorban az erdőtulajdonosi, erdőgazdálkodói, tehát az erdővel nap, mint nap foglalkozó, az erdőből élő erdőgazdasági gyakorlat elvárásait, zökkenőmentes működését kell szolgálnia.

Mivel a leendő módosított Erdőtörvény alapvetően meghatározza majd a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket, ezért az aláíró szervezetek azt javasolják, hogy azok konkrét kidolgozására csak az Erdőtörvény felülvizsgálati folyamatának befejezése, a törvény módosítása után kerüljön sor.

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a mellékelt törvényszövegben található módosító javaslatok túlnyomó többsége egybevág — egy korábbi közös egyeztetés eredményeként – más erdészeti szakmai szövetségek és egyesületek véleményével. A MEGOSZ és a MERSZ által ettől eltérően javasoltak markánsan a 8. §-t érintő szövegmódosításban érhetők tetten és megtételüket alapvetően az állami erdőkbe beékelődő területek
cserével történő kiváltása, a birtokegyesítés és a birtokkoncentráció szükségességének gondolata vezérelte olyan szövegmegfogalmazásban, hogy az sem a magán- sem az állami érdekek csorbítását nem jelenti. Az általunk javasolt értékarányos cserék nem csupán a fenti célokat szolgálnák eredményesen, hanem lehetőséget teremtenének az állam számára a magánkézben lévő védett területek állami tulajdonba kerülésére nem
kisajátítási eljárás, nem a területek megvásárlása, hanem egyszerű cseréje útján. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk kérni – a magánerdőkben tapasztalható rendkívüli birtok-elaprózódás lassítására – szíves intézkedésüket az örökösödéssel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok módosítására (ösztönözve, hogy egy hagyatéki eljárásban lehetőleg csak egy fő juthasson az erdőtulajdonhoz).

Az Erdőtörvényen és a kapcsolódó végrehajtási rendeleteken kívül megküldött jogszabályokat külön levél kíséretében fogjuk véleményezni.

Kérjük a fentiek alapján javaslataink szíves figyelembe vételét az Erdőtörvény módosításának előkészítésekor.

Tisztelettel:

Luzsi József  sk.                                     Telegdy Pál   sk.
elnök                                                           elnök
MEGOSZ                                                  MERSZ