Figyelem! Fontos infomációk erdészeti jogcímekről!!

*MVH tájékoztató a Natura 2000, a Fiatal erdők ápolása és az Erdőszerkezet átalakítási jogcímek határozatairól, kifizetéseiről!!!*

Az ÚMVP Erdészeti Albizottsága a magánerdő tulajdonosoktól és gazdálkodóktól kapott kérdések és megkeresések alapján tájékoztatást kért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a címben szereplő erdészeti jogcímek határozathozatalainak és kifizetéseinek várható ütemezéséről. Köszönettel most vettük kézhez az MVH válaszát, amit szíves tájékoztatásul közzéteszünk.
Erdészüdvözlettel:

dr. Sárvári János
ÚMVP MB
Erdészeti Albizottság
elnöke

——————————————————————————————————————————————————

*Közvetlen Támogatások Igazgatósága*

*dr. Sárvári János *úrnak**

*ÚMVP MB Erdészeti Albizottság*

Tárgy:_Tájékoztatás az újonnan megnyílt erdős jogcímek várható ütemezéséről

*Tisztelt Elnök Úr!*

2012. július 18-án küldött elektronikus levelében felvilágosítást kért a Natura 2000 erdő, a Fiatal erdők ápolása, illetve erdőszerkezet átalakítás jogcímekkel kapcsolatban a határozatok kipostázásának illetve a kifizetések tervezett időpontjairól.
Megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást tudom nyújtani:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból *a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás* részletes szabályairól szóló, 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapjánbenyújtott kérelmek esetében a kifizetési határozatok kipostázása, illetve a megítélt támogatási összegek utalása előreláthatólag 2013 januárjában történik meg.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból *a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások* részletes feltételeiről szóló, 25/2012. (III. 20.) VM rendelete kapcsán beérkezett támogatási kérelmek kipostázása 2012. 3. negyedévében várható.
Az MVH és NÉBIH közötti delegálási szerződés módosítása aláírásra került, így megkezdődött a támogatási kérelmek iktatása az Erdészeti Igazgatóságokon.
A kifizetési kérelmek folyamatosan benyújthatóak a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. november 20. napjáig a 77/2012. (VI. 20.) számú MVH Közlemény alapján. Mivel a kifizetési kérelmek beérkezése folyamatos, a kérelmek ügyintézése, és ellenőrzése, így a kifizetésük is folyamatosan fog történni. A támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt beérkezett kifizetési kérelmek felfüggesztésre kerülnek a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból *az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások* részletes feltételeiről 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján beadott kérelmek ügyintézése kapcsán az alábbi információkkal szolgálhatunk:
A 2011. évi kifizetési kérelmek ügyintézését a támogatási határozatok kézhezvételét követően tudjuk csak elkezdeni. A támogatási határozatok generálása előre láthatóan 2-3 héten belül kezdődik el. (FAB jóváhagyás függvénye is) A 2012. évi kifizetések a 2011. évi kifizetések után kezdődnek el, a duplikációk kiszűrését követően. Hangsúlyozzuk, hogy de minimis korlátozással volt érintett a jogcím, ezért a nagy csúszás a támogatási határozatok meghozatala terén.

Továbbá igyekszünk a mielőbbi döntést meghozni! Türelmüket köszönjük!

Természetesen az MVH mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérelmek elbírálása illetve a támogatási összegek folyósítása minél hamarabb megtörténjen.