A magyar magánerdő gazdálkodás magas szintű állami elismerése! A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Luzsi József, a MEGOSZ elnöke!

Örömmel tájékoztatjuk a magyar magánerdő tulajdonosokat és gazdálkodókat, hogy a 2012. augusztus 20-i ünnepségek alkalmából Luzsi József, a MEGOSZ elnöke, a magyar magánerdő-gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett munkája, a kapcsolódó jogszabályok, és a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek előkészítése során kifejtett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Hagyományok Házában 2012. augusztus 17-én megrendezett ünnepség keretében adta át.

A díjátadást követően megkérdeztük Luzsi Józsefet, hogy mit jelent számára a kapott kitüntetés és milyen elképzelései vannak a magánerdő gazdálkodás jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban?

„A díj átvételekor azt mondtam Miniszter Úrnak, hogy – munkatársaim nevében is köszönöm Önnek. Úgy vélem, a kitüntetés elsősorban a magyar magánerdő elismerése, annak a több mint 20 éves munkának és az abban résztvevőknek az elismerése, akikkel együtt dolgoztam a nagyon nehéz helyzetben lévő magánerdő gazdálkodás fejlődése, elfogadtatása érdekében. Ez a díj jelzi, hogy magas szinten is tudomásul veszik és értékelik azokat az áldozatokat is, amelyeket a magánerdősök ez irányú tevékenységük során hoztak.

Aki kitüntetést kap, az óhatatlanul elgondolkodik a jövőn is. A magánerdő, a más művelési ágban lévő földtulajdonokhoz hasonlóan, várhatóan felértékelődik a közeljövőben. Ezért a hazai erre vonatkozó jogalkotás egyszerűsítése és az uniós támogatások intenzívebb, célzottabb felhasználása is mind nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. A magánerdők gazdasági funkciójának erősödnie kell, hiszen jól látható, hogy mindinkább az ebből származó bevételekre kell támaszkodnunk – természetesen a rendelkezésre álló uniós és állami források mellett – a magánerdővel kapcsolatos közcélú feladatok, társadalmi elvárások teljesítésekor is. Nem utolsó sorban pedig ezek a források teszik lehetővé, hogy a magánerdők munkahelyteremtő képességét az ott alkalmazható emberek számát tovább növelhessük a jövőben.

A magyar magánerdősök és a MEGOSZ tagság nevében ezúton is szeretettel gratulálunk!

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök