VM/JF/2166/3/2012. közigazgatási egyeztetés

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Mellékelten véleményezés céljából megküldöm az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet módosítással érintett mellékleteit külön csatolmány tartalmazza.
A rendelet térképes mellékleteit – méretük miatt – az alábbi web szerverről tölthetők le a megadott felhasználónév és jelszó beírásával:

cím: https://www2.kvvm.hu/mollify/
felhasználónév: natura2000
jelszó: Nat2k2012

Mellékletek: Natura mód előterjesztés_KÖZIG

Hatásvizsgálati lap_Natura mód

Hrsz. mellékletek

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos írásos észrevételeit, kiegészítő, módosító javaslatait 2012. szeptember 6-ig a MEGOSZ Titkárságnak megküldeni szíveskedjenek.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök