Fontos, sürgős!! Tevékenységi körök részletes felsorolása a2013. évi magánerdős közfoglalkoztatási kérelmekhez

Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

Mivel többen is rákérdeztek – az illetékes tárcát is megkérdezve – megerősítjük, hogy a 2013. évi magánerdős közfoglalkoztatási kérelmekben ugyanazokra a tevékenységekre lehet pályázni, mint az idén 2012-ben, vagyis:

Az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok
keretében:

* Vágástakarítás, ha annak dokumentált célja a szociális tűzifa
programon keresztül a rászorultak tüzelőanyaghoz juttatása
(figyelembe véve a tűzifa igénylésének módját, árképzésének
feltételeit)
* Árvíz levonulásának szabad biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási
tevékenység
* Közjóléti eszközök kihelyezése, felújítása, karbantartása
* Erdészeti feltáró utak karbantartása
* Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a
parlagfű és más gyomnövények irtása

Továbbá:

* A természeti károkat szenvedett erdőterületetek rehabilitációja
* Erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölése,
karbantartása
* Határjelek és környezetének karbantartása
* Tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása
* Kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása
* Az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítása.

Kérjük szíveskedjenek a fentieket figyelembe venni a 2012. december 17-ig benyújtandó kérelmeknél!

Kérjük szíveskedjenek mindezekről a környezetükben élő, a magánerdős  közfoglalkoztatás iránt potenciálisan érdeklődő erdőgazdálkodókat is tájékoztatni.
Természetesen a MEGOSZ, ahogy eddig is, folyamatosan nyomon kíséri az  eseményeket, arról tájékoztatást ad, összegyűjti az esetleges  kérdéseket és segítséget nyújt a kérelmek kitöltésénél.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök