FONTOS! Erdészeti jogcímekkel (Fiatal erdők ápolása, erdő-Natura, Erdő-környezetvédelem kifizetések) kapcsolatos MVH-s tájékoztatás

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az erdőtulajdonosoktól és gazdálkodóktól beérkezett felvetések nyomán kérdésekkel fordultunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz tájékoztatásukat kérve. Az alábbiakban összefoglaljuk kérdéseink és az MVH-tól kapott válaszok lényegét:
1.
Kérdés: A Fiatal erdők állománynevelése kapcsán januárra jelzett határozatok időben történő megérkezése döntő fontosságú lesz a februárban induló második pályázati lehetőségnél ezen jogcím vonatkozásában. Amennyiben a határozatok és a várható kifizetések tovább csúsznak, akkor azzal kell számolni, hogy ennél a jogcímnél is jelentős mértékben visszaeshet a pályázati kedv és a megmaradó keretet nem tudjuk maradéktalanul lehívni. A határozatok minél hamarabb történő kiadása mellett nagyon fontos lenne, hogy a határozatok még a 2012-es dátummal kerüljenek kiadásra annak elkerülése érdekében, hogy a pályázókat jogosulatlan kár érje.
Válasz: A Fiatal erdők állománynevelése jogcímen 2012-ben beadott támogatási kérelmek jóváhagyó támogatási határozatai 2013. januárban, februárban várhatóan kiadásra kerülnek. Az elutasító határozatokat előreláthatólag 2012. január végén adják ki.
A 2012-es dátumokkal kért határozathozatal két okból sem lehetséges: egyrészt a vonatkozó rendelet 2012. decemberi módosítása miatt a Vidékfejlesztési Minisztérium felfüggesztette a határozathozatalt, másrészt a jogcím forrás allokációját is csak 2013-ban fogják jóváhagyni.

2.
Kérdés: A Natura erdők jogcím vonatkozásában is létkérdés, hogy a határozathozatalok megtörténjenek és a kifizetések megkezdődjenek a kérelembenyújtási időszak megnyílása előtt. Ha ebben a vonatkozásban a decemberi tájékoztatásnál pontosabb információ van, akkor kérjük annak közlését.
Válasz: A Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtott támogatási jogcím esetében a határozatok kiadásának idejét továbbra is a korábbikban közölt információk alapján próbálják tartani, ami a decemberi tájékoztatás szerint 2013. január-február a kérelmek valós lezárása, majd ezt követően a határozathozatalt és forrásallokációt azonnal megkezdik.

3.
Kérdés: Erdő-környezetvédelmi jogcímek esetében is fontos a minél előbbi határozathozatal, mert a korábbra (július) hozott utolsó beadási időszakra ismerni kellene a beadott pályázatok „sikerességét”, tervezni kell a nyári beadási időszakra a következő még aktuális éveket is. A korábban beadott és határozattal rendelkező pályázatok, 2012 évi kifizetési kérelmeire mikorra várhatók a kifizetési határozatok és a tényleges kifizetések, mert február közepén „zárnak” a társaságok és eredményesség szempontjából nem mindegy, hogy melyik évben, mekkora összeget kell elszámolni. Az egységes kifizetési kérelem és a pályázatok beadása között gyakorlatilag nincs „gondolkodásra” rendelkezésre álló idő, ezért lenne fontos minél előbb ismert tényekkel rendelkezni.
Válasz: Az erdő-környezetvédelmi jogcím esetében a korábbi években beadott kérelmek kifizetési határozatok kiadását bonyolítja a jogszabály módosítás miatti visszamenőleges megemelt támogatási összegekkel való kalkuláció. Ezen folyamatok még tesztelés alatt vannak, pontos határidőt később tudnak adni.

Erdészüdvözlettel:

Sárvári János